Annons

Tusen gånger mer på dvd:n

Med en ny nanoantenn kan en laserstråle fokuseras mycket bättre än hittills.

Annons

Lagringskapaciteten på en cd eller dvd bestäms till stor del av vilken våglängd som används av lasern för att skriva data. Ju kortare våglängd, desto mer data kan man skriva. En dvd använder 650 nanometer (miljarddels meter), de nya blu-ray- och hd-dvd-formaten 405 nanometer. Kortare våglängd än så klarar man inte i dag till rimliga priser.

Ett skäl till att det skulle bli oöverstigligt dyrt är att konventionella linser inte kan fokusera ljuset under halva våglängden och att en laser med lägre våglängd kostar för mycket. Elektronikprofessor Ken Crozier och hans forskargrupp vid Harvard University i USA har i stället för att använda konventionella linser tagit hjälp av ett slags optiska nanostickor. De har lyckats fokusera en billig laser med våglängden 830 nanometer ner till bara 40 nanometer med sin så kallade nanoantenn. Enligt Ken Crozier skulle man med deras teknik kunna lagra 3 terabyte (3 miljoner miljoner byte) på en vanlig dvd. Det är nära 1 000 gånger mer än vad som ryms i ett lager på en dvd i dag.

Nanoantennen består av två guldpläterade stickor med ett gap på 30 nanometer. Stickorna fungerar som ett slags kondensator och fokuserar laserljuset till en punkt som är ungefär lika stor som avståndet mellan stickorna. Själva idén med en nanoantenn är inte ny, men forskarna vid Harvard är de första som visat att den också fungerar i praktiken.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.