Annons

År 2048 kan fisken vara slut

Svenska forskare vill slopa kvoter för enskilda arter och i stället förvalta hela ekosystem av fiskarter.

Annons

Nästan 30 procent av alla bestånd av matfisk i haven har krympt till under en tiondel av sina historiska toppnoteringar. Om den nedåtgående trenden håller i sig kommer samtliga bestånd av dagens kommersiellt gångbara arter att ha kollapsat år 2048. Det rapporterar en internationell forskargrupp i tidskriften Science.

- För egen del tror jag inte att det går så långt. När vi väl inser problemet är vi nog smartare än så, säger Carl Folke, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet och medförfattare till rapporten.

Forskarna har sammanställt alla data om biologisk mångfald i haven som de kunnat hitta. Resultaten visar att artrika miljöer är stabilare, ger större fångster och har bättre vattenkvalitet än artfattiga. Hoppfullt är att marina reservat ökat antalet arter i berörda områden med i genomsnitt 23 procent.

Carl Folke vill skrota dagens system med kvoter för en art i taget, till exempel torsk, och i stället förvalta torsk, skarpsill, strömming, plattfiskar och andra arter som ett helt ekosystem.

- Det är också viktigt att ta med värdet av den biologiska mångfalden i måtten på ekonomiska framsteg. Annars stämmer inte nationalräkenskaperna, säger han.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.