Annons

Återkoppling: Efter oss syndafloden

Många bekämpningsmedel som använts inom jordbruket har förbjudits på grund av sin giftighet.

Annons

Det tar år innan koncentrationen av ett gift eller dess nedbrytningsprodukter visar sin verkan i naturen. Det tar också lång tid att utveckla analysmetoder som kan visa vad som är det farliga. Vi gör skenbara vinster på några års sikt men bäddar för katastrof på lång sikt.

Round-Up, ett populärt ogräsmedel, eller möjligen dess nedbrytningsprodukter är giftigt för groddjur. Grodor äter sniglar, och sniglar äter det vi odlar. Vilket gift ska vi då slå ihjäl sniglarna med? Vi kan inte fortsätta på detta sätt utan måste intensifiera satsningen på ekologisk forskning.

Ekologisk odling gynnar varken miljön eller konsumenterna

Det finns en djupt rotad föreställning om att det naturenliga är det eftersträvansvärda.

2006-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.