Annons

Dyrt att skjuta upp högskolestudier

Varje års uppehåll mellan avslutat gymnasium och påbörjade högre studier medför lägre lön efter examen.

Annons

Arbetslivserfarenheter från tiden före högskolestudierna höjer inte lönen på samma sätt som erfarenheter efter avslutade studier. I 30-årsåldern är skillnaderna ungefär 3 procent per uppskjutet år. Först vid 40-årsåldern försvinner löneskillnaderna.

Studien, som är gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet, bygger på registerutdrag för personer födda 1958-72 som studerat vid svenska universitet och högskolor. Jämförelserna är gjorda mellan personer med samma utbildning.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.