Annons

Utflugna allt senare

I storstäderna bor unga kvar hos föräldrarna allt längre.

Annons

Var fjärde manlig 25-åring som växt upp i Stockholm har inte flyttat hemifrån än. Och var sjätte 25-årig Stockholmskvinna bor kvar i föräldrahemmet. Även om kvinnorna alltså flyttar hemifrån tidigare än männen, är trenden att män flyttar allt tidigare och kvinnor allt senare.

Den stora skillnaden i dag finns mellan storstad och glesbygd, och där ökar olikheterna. I städerna är bostadsmarknaden hårdare, och allt fler läser vidare på högskolor i hemorten och bor kvar hemma. Sett över hela landet bor 10 procent av kvinnorna och 16 procent av männen fortfarande kvar i föräldrahemmet vid 25 års ålder.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.