Annons

Järnvägens miljöpåverkan underskattad

Rälsen avgör hur miljövänligt tåget är.

Annons

Att välja tåget är nästan alltid det miljövänligaste alternativet. I alla fall om man bara ser till själva transporten. Men då räknar man oftast inte med den miljöbelastning som byggandet och underhållet av själva infrastrukturen utgör.

Det är främst stålet i rälsen som gör järnvägsbyggen till energislukare. Vid tillverkningen går det åt stora mängder fossila bränslen.

- Energianvändningen kan skilja upp till 50 procent mellan olika stålverk. Banverket borde i sina upphandlingar ställa krav på en mer miljöanpassad produktion, säger Niclas Svensson vid Avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet, som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling. Om man i miljöberäkningarna också väger in dessa belastningar är tåg inte alltid det miljövänligaste alternativet.

Eftersom stålet används i stora mängder och kräver mycket energi att framställa, borde stålet vara den viktigaste produkten för Banverkets miljöarbete. Verkets miljöarbete handlar dock främst om ogräsbekämpning längs banvallarna, kreosot i syllar och tunneln under Hallandsåsen.

- Globala frågor som energiförbrukning och koldioxidutsläpp från produktion av järnvägsmaterial har inte lyfts fram i samma grad, säger Niclas Svensson.

Om man räknar in både infrastrukturen och driften kan i vissa fall landsvägsbuss vara det energisnålaste alternativet. Kalkylens utfall beror till stor del på hur många som färdas på järnvägsbanorna. Ju fler som använder spåren, desto bättre. En resa med elektriskt tåg kostar en tredjedel mer i energi än med buss, men den orsakar mindre nettoutsläpp av koldioxid och är därmed fortfarande det mest miljövänliga alternativet. Om tåget drivs med dieselolja är det i båda avseendena ett betydligt sämre alternativ än bussen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

EN RESA MED TÅG KOSTAR EN TREDJEDEL MER

i energi (alltså ren bränsleförbrukning för just den resan antas)

än med BUSS

det tror jag inte på !!!! redovisa

(Ser att inlägget är gammalt, men vill i alla fall svara)
Det står att ett tåg drar mer energi, inte bränsle. Och energikällan för ett elektriskt lok är vattenkraft eller liknande. För en buss är det i regel diesel somhar helt andra typer av utsläpp och miljöpåverkan. Det är ju klart att ett flera ton tyngre tåg drar mera energi än en buss.

Många glömmer bort att tågrälsen ju går genom skog och mark och det innebär en hel del miljöpåverkan att röja för rälsen. Samtidigt är det inte så kul för de kringboende att ha ett tåg rusande förbi i närheten, det innebär starka vibrationer i hela hus och kraftigt störande oljud på ett helt annat sätt än om en bil far förbi.

Ser att artikeln är gammal men eftersom de går in på detaljer som spår och underhåll för järnväg (vilket förvisso ingår i järnvägens livscykel) så undrar jag om de även tittat på detta för vägarna?
En asfalterad väg måste röjas och markberedas inan den kan läggas. Asfalt är oljebaserat och orsakar därmed direkt klimatpåverkan vid asfaltering och löpande reparation och underhåll. På vägar händer med jämna mellanrum olyckor vars utsläpp kan ha en negativ lokal effekt på naturen. När bilar kör på asfalt lossnar partiklar som orsakar luftföroreningar. Saltning av vägar är direkt negativt för flora och fauna längsmed vägarna.
Summa summarum så är det nog bäst att bara sitta hemma...