Annons

Möt Mattias Gardell - Hedningen som försvarar politisk islam

Nu har han blivit professor i teologi i Uppsala.

Annons

Mattias Gardell är trött när vi ses på Centralen i Stockholm. Han har sovit dåligt eftersom han har så många bollar i luften i samband med sitt nya arbete. I somras tillträdde han en nyinrättad tjänst: Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Nu håller han på att komma in i rutinerna och se över sina uppdrag. Samtidigt försöker han hinna läsa, tänka och arbeta på sin kommande bok, Tolfte september.

Numera pendlar han från Stockholm till Uppsala varje dag och är stamkund på caféet på Centralen. Mattias Gardell ser ut som en inbiten mc-åkare - skäggig, klädd i skinnbyxor och boots. Kanske inte en stil som man i första hand associerar till en professor vid teologisk fakultet vid Nordens äldsta universitet. Vad tycker han om att arbeta i Uppsala?

- Det är fantastiskt att komma till en lärdomsstad där mina kunskaper uppskattas och där så mycket spännande forskning pågår. Fast vissa tittar nog på mig med skräckblandad förtjusning, skrattar han.

Han erkänner att han hade fördomar mot den teologiska institutionens forskning, men att han nu till sin glädje har omprövat sin syn.

- De bedriver bland annat spännande missionsforskning. Det handlar knappast om att polera "de gamla hjältarna", utan nu forskas i postkolonialt perspektiv där missionens syften och konsekvenser problematiseras. Och missionens historia är ju oerhört viktig för att förstå dagens konflikter.

Religion hett ämne

Religionsforskningen har plötsligt kommit i fokus. Man kan undra varför.

- Globaliseringen väcker frågor om vart mänskligheten är på väg, säger Mattias Gardell. För ett par decennier sedan hade sekularismen nått sin maxpunkt. Forskarna sade att religionerna var på väg att dö ut. Men de hade fel. Religion i alla dess former är på tillväxt igen. Och religion berör de stora frågorna, de erbjuder en helhetssyn på tillvaron på ett sätt som det moderna samhället inte gör. När vi upplever att världen förändras, ökar människans behov av meningsfull helhet.

Vägen till religionsforskningen var dock inte spikrak. Visserligen präglades uppväxten av diskussionerna mellan en mamma som var troende baptist och en pappa som var ateist av "den myrdalska skolan", men han började studera sent i livet. Före dess reste han, och arbetade med trassliga ungdomar i Stockholms förorter. Då, under tidigt 1980-tal, förändrades invandrarströmmarna, och många iranier och irakier kom till Sverige.

- Det uppstod en massa krockar på fältet som vi inte förstod, säger Mattias Gardell, som genom sina iranska vänner intresserade sig för den islamska revolutionen i Iran 1979, när han var 20 år gammal.

- Där väcktes mitt intresse för islam och religionens politiska kraft, berättar han.

Så han började läsa antropologi och religionshistoria vid Stockholms universitet 1984. Drygt tio år senare disputerade han på en avhandling om svart nationalistisk islam i USA. Han gjorde fältstudier på antropologiskt vis, bodde bland svarta muslimer i Chicago, Harlem, Bronx och South Central L.A. Nation of Islam, eller Black Muslim-rörelsen, kombinerar rasmystik med strävan efter politisk självständighet i en svart nationalstat. De menar att de svarta är en ras av gudar och att de vita är djävlar.

I boken Rasrisk (1998) skriver Mattias Gardell att detta gjorde att han fick en bekväm forskarsituation. En av hans informanter sade till honom "det gör inget att du är en djävul, det är inte ditt fel". Positionen som djävul gjorde att han, till skillnad från forskare som intresserade sig för andra religioner, inte riskerade att bli utsatt för mission eller påverkan för att uppfatta religionen på ett särskilt sätt. Avhandlingen gavs även ut av Duke University Press år 1996 och är i dag standardverket om svart islam.

På senare år har han dock fokuserat på globaliseringen och dess konsekvenser för politisk islam vilket medfört kritik.

Kontroversiell forskare

"Mattias Gardell i islamisternas fotspår", skrev Fredrik Malm, dåvarande ordförande i Liberala ungdomsförbundet och numera riksdagsman, och menade att Mattias Gardell valt att bli "totalitära fundamentalisters egen följeslagare". Andra menar att han idealiserar islam och arabvärlden och har ägnat sig åt att förneka och bortförklara antisemitismen bland muslimer, genom "förtiganden, förvrängningar och smutskastning", enligt två svenska historiker. Varför denna kritik?

- Politisk islam är ett brännhett ämne att forska om. I min utforskning av islams politiska landskap fokuserade jag inte bara på väpnade radikaler utan också på islams politiska mittfåra där aktivister anser att islam är fullt förenlig med demokrati och mänskliga rättigheter. Uppgiften att det finns islamdemokrater förefaller väcka anstöt hos sådana som föreställer sig att islam och demokrati måste utesluta varandra; en uppfattning som bygger på principen att politiskt aktiva muslimer är människor man talar om - inte med.

Men är inte sekulära samhällen den bästa förutsättningen för demokrati?

- Jo, kanske, säger han. Tanken att all makt utgår från folket är mycket tilltalande, men den är liksom påståendet att all makt utgår från Gud en ideologisk konstruktion. Det viktigaste är hur samhällssystemet fungerar i praktiken.

Efter 9/11

Någon inåtvänd eller långsamt grubblande forskare är Mattias Gardell inte - i alla fall inte med en mikrofon framför sig. Några kallar honom säkert agitatorisk. Och på bokmässan i Göteborg i år blev han nerhyssjad av publiken i debatten med Ayaan Hirsi Ali, islamkritikern som mordhotats av islamister. Andra uppskattar säkert hans starka engagemang emot islamofobi och hans fräna kritik av den nya världsordning som USA drivit fram i följden av 11 september-händelserna.

Detta är frågor som han behandlar i boken Bin Ladin i våra hjärtan. Den provocerande titeln syftar på att Bin Ladin har blivit en global motståndsikon - för vissa grupper. Mattias Gardell hänvisar till Pentagondokument som tydliggör att invasionerna i Afghanistan och Irak var planerade i förväg.

- Man behövde bara en förevändning, säger han. Efter kalla krigets slut inleddes en ny fas av globalisering. Inga samhällen står utanför globalsamhället. Det innebär att krig inte längre kan föras mot "de andra", på andra sidan gränsen, utan bara mot den inre fienden.

- George W. Bush säger sig inte föra krig mot islam, säger Mattias Gardell. Bush krigar mot ondskan. Ett sådant krig kan aldrig ta slut! USA skapar en ny världsordning i strid med folkrätten. De inför undantagslagar i och med kriget mot ondskan - som ju aldrig kan vinnas. Så det exceptionella normaliseras i den globala maktordningen.

- Inte sedan 1600-talet har vi haft ett liknande krig, säger han. Också då levde människorna i en brytningstid. Nu växer ett globalsamhälle fram - då vidtar en kamp om hur denna värld ska se ut. Vi ser en företagsstyrd globalisering som understöds av USA:s trupper. De försöker garantera en marknadsfundamentalistisk världsordning.

Tortyrens återkomst

- Den offentliga tortyren har återkommit, säger han. Anklagelser och domslut är hemliga, men bilder från USA:s celler i Guantanamo kablas ut, liksom bilder från Abu Ghraib-fängelset i Irak. Vi har övervakningslagar, buggning, dataintrång och liknande som gör att vi vet att vi är övervakade - och sköter oss. Men de radikala islamisterna har en annan, gudomlig lag, de hävdar en annan världsordning. Nu är det de som ska disciplineras.

- Här står konflikten, och i detta skede har tortyren kommit tillbaka. Här visas vem som har makten, precis som i 1600-talets tortyr. Men i forskarvärlden är det väldigt tyst kring detta. Är inte det ett tecken på humanioras kris?

Men ska man inte vara kritisk även mot företrädare för islam som flyger passagerarplan in i skyskrapor?

- Självklart. Men ska kritiken stanna där? Det finns 1,3 miljarder muslimer - och en massa problem, diktaturer, fattigdom, kvinnoförtryck och högljudda grupper som talar i islams namn, säger han. Men att köra in passagerarplan i skyskrapor har inget med islam att göra! De var muslimer, ja. Men att förklara det med religion i stället för med politik leder tanken fel. Händelsen var inte typisk, utan atypisk för islam. De flesta muslimer sysslar ju med andra saker.

- I samband med Jyllandspostens Muhammedteckningar lyssnade man inte till företrädare för de stora organisationerna, utan till personer som inte är representativa, exempelvis en arg 14-åring utanför en brinnande ambassad. Det är som att lyfta fram en nazist som representant för svenskarna.

Islamofobin i våra hjärtan

Mattias Gardell håller på med en egen studie av islamofobin i Sverige.

- Det är värre än jag trodde, säger han. Det sitter djupt hos många människor och är nästan i nivå med antisemitismen på 1920-talet.

Men är detta jämförbart? Judarna är ju en etnisk grupp och islam en religion.

- Rasism, antisemitism och islamofobi är syskonföreställningar, säger han. De bygger på synsättet att kulturer eller religioner är statiska, skarpt avgränsade monoliter som styr hur människor tänker och beter sig. Det är samma logik. Gränsen mellan religion och etnicitet kan vara överlappande. Man kan exempelvis vara troende jude eller inte.

- Det går inte att tala om islamofobi utan att folk drar upp problemen med islam, fortsätter han. Talar man om att moskén i Malmö utsatts för sitt tjugonde attentat drar folk upp attentat mot kyrkor i Palestina, som om det ena ursäktade det andra.

Men är det inte befogat med religionskritik?

- Självklart. Men de personer som talar islamhatiskt säger ofta att de är religionskritiker, men det är en retorisk maskering eftersom de sällan kritiserar buddhism eller andra religioner. Islamofobi har inget med religionskritik att göra. Man måste få kritisera islam och muslimer.

Men företrädare för islam kritiserar högljutt påvens uttalanden, kräver att en tavla på Världskulturmuseet i Göteborg tas ner, bränner ambassader efter Muhammedteckningarna i Danmark?

- Islam är ingen aktör, säger han. Det är personer som gör allt detta. Rikta kritiken mot dem och håll inte alla muslimer ansvariga. Men hur ofta blir inte kvinnor i slöja utsatta för påhopp? Hur ofta angrips inte moskéer? Muslimer exkluderas på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden - de känner sig rättslösa i Sverige. Det man kan säga om muslimer och islam kan man inte säga om eller göra mot någon annan grupp, utbrister Mattias Gardell.

Många olika vägar

Om Mattias Gardell är vältalig när det gäller sitt forskningsområde, så blir han mer nedtonad när det gäller hans personliga övertygelser - exempelvis om hans dragning åt anarki och hedendom.

- Anarki är en frihetsfilosofi för mig, men jag undviker helst ordet eftersom det ofta leder tankarna fel, säger han. Men hedning, visst, jag är ett slags andlig anarkist - i bemärkelse fritänkare. Jag är misstänksam mot alla religioner som hävdar en gud.

- Man kan kalla mig asatroende men folk associerar ofta åt fel håll. Asar, vaner och det fornnordiska har haft en stor betydelse för mig. Det representerar något positivt, precis som de amerikanska indianernas religiösa system. Det är en föreställningsvärld som säger att det finns många olika vägar. Det ger en större frihet att utstaka sin egen kurs. Men jag praktiserar inte just nu - det har gått i vågor, säger han.

Och slutligen - ja, han är bror till Jonas Gardell.

Om Mattias Gardell

Kommande böcker: Rasismens idéhistoria och Tolfte september.
Planer: På sikt vill Mattias Gardell etablera utbildning och forskning i skärningen mellan religionshistoria och freds- och konfliktforskning. Han vill fördjupa förståelsen av den religiösa dimensionen i många av dagens konflikter.
Ålder: 47 år
Familj: Fru och nio barn, bonusbarn inkluderade, tre barnbarn.
Bor: Södermalm, Bogotá och Kairo.
Utbildning: Fil.dr i religionshistoria 1995 vid Stockholms universitet. Gästforskare vid Syracuse University 1996-97, docent 1999 och professor 2006.
På nattygsbordet: Homo Sacer av Giorgio Agamben och Den koloniala bumerangen av Michael Azar.
Senast i en kyrka: Var i Uppsala domkyrka i veckan.
Senast i en moské: Var i Södermalmsmoskén häromdagen.
Publicerat:Bin Ladin i våra hjärtan (2005), Gods of the blood (2003), Rasrisk (1998), In the name of Elijah Muhammad (1996), Countdown to Armageddon (1995).

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

8

Kommentarer

I artikeln om Mattias Gardell ger denne uttryck för en ståndpunkt som jag ofta sett på senare år, nämligen den att man inte kan kalla sig för ateist om man inte VET eller KAN BEVISA att det inte existerar någon gud. Jag ser ingen mening med detta egendomligt höga krav på icke gudstroende människor - en kristen tvingas knappast ha bevis för existensen av en gud för att få kalla sig kristen. Strikt vetenskapligt skulle det med denna definition av ordet ateist inte finnas några ateister. Vad ska då icke gudstroende kalla sig? Ett tänkbart ord vore kanske agnostiker, men detta förknippas starkt med idén att man inte har någon åsikt alls om existensen av gudar. Själva ordet ateist innehåller inte mer än en negation av gudsbegreppet, dvs innebörden att ateisten är en "gudsförnekare".

Uppfinner vi hjulet nu igen? Som Gardell ovetenskapligt använder språket i retoriskt syfte - främlingsskap dvs misstänksamhet, kanske rädsla för främmande människor, stammar som kan vara ett hot mot vårt samhälle, stam, finns i hela mänsklighetens historia och är inget som dykt upp med SD eller efter 11 september, som det heter på svenska. Troende, ateist och agnostiker - ska det också få politisk betydelse i stället för ord som har viss betydelse? Om du inte vill vara agnostiker, så uppfinn ett nytt ord! Hon som uppfann "hen" till en barnbok (symptomatiskt) kunde ju, så det ska nog inte vara omöjligt! Gardell ger ordet främlingsskap en förvriden betydelse i retoriskt syfte. Det gör honom inte troväridg som vetenskapsman, neutralt beskrivande verkligheten, och lärd, han borde byta jobb. Ändrat betydelse av ordet fobi - som är en diagnos, har dessa politiska retoriker också gjort - Fobi är rädsla som upplevs vid eller inför exponeringen av objektet/situationen som orimlig eller överdriven i intensitet - spindelfobi, ormfobi, fågelfobi, torgskräck, klaustrofobi, social fobi och som hämmar det dagliga livet. Nu säger plötsligt retorikerna att fobi är en rädsla för homosexuella, islam, afrikan-fobi hörde jag nyligen - medan ren förföljelse av judar kallas för judehat, inte judefobi. Retorik. Och såna som vill synas, som Gardells.

"- George W. Bush säger sig inte föra krig mot islam, säger Mattias Gardell. Bush krigar mot ondskan. Ett sådant krig kan aldrig ta slut!"

Ett sådant krig kan aldrig ta slut - eftersom politisk Islam är ondskan på jorden! Kontrar jag med.

"Men att köra in passagerarplan i skyskrapor har inget med islam att göra! De var muslimer, ja. Men att förklara det med religion i stället för med politik leder tanken fel. Händelsen var inte typisk, utan atypisk för islam. De flesta muslimer sysslar ju med andra saker."

De flesta tyskar i Nazityskland sysslade ju med andra saker än att gasa judar! Svarar jag med.

"- Det går inte att tala om islamofobi utan att folk drar upp problemen med islam, fortsätter han. Talar man om att moskén i Malmö utsatts för sitt tjugonde attentat drar folk upp attentat mot kyrkor i Palestina, som om det ena ursäktade det andra."

Omvänt så kan Gardell och hans likar inte låta bli att dra upp problemen med attacker mot moskén i Malmö, när man talar om kristofobiska attentat mot kyrkor i Palestina, som om det ena ursäktar det andra!

Mvh Roger Klang, Lund

Ja, de fleste tyskere syslet med andre ting - og folkemord er da heller ikke noe som skyldes at man er tysk! De fleste nazister, derimot, syslet med ulike former for vold og undertrykking av mennesker de anså som mindreverdige i forhold til seg selv. Og nazismen fortalte dem hvorfor dette var riktig. Nazismen er i høy grad medansvarlig for holocaust, i motsetning til "tyskhet", hva nå det måtte være.

Islam har ingen ting med terrorisme å gjøre, like lite som kristendom. Derimot finnes det en spesiell form for radikal islamisme som er terroristisk. De aller fleste muslimer vil hevde at dette er grovt misbruk av islam. På Sri Lanka står buddhistiske munker for grove og voldelige angrep på tamiler, og hinduistiske tamiler brukte terror i sin kamp mot den singalesiske minoriteten. Nord-irske katolikker har gjennomført terror mot protestantene, og protestantene har utført voldelige angrep og drap på katolikker. (Terror er alltid våpenet til den militært underlegne part, den overlegne tyr til voldsbruk vi vanligvis bruker andre ord på.) Dette gjør verken buddhisme, hinduisme eller kristendom i den ene eller andre varianten til "terroristiske" religioner. Like lite som 9/11 eller andre aksjoner gjør islam til en terror-religion.

Gardells retorik är subjektiv och provokativ. Som Roger Klang säger ovan är det lätt att besvara med samma logik vilket utmynnar i meningslöst tjabbel. Att använda ordet "fobi" (Islamofobi) vittnar ju bara på hur man spelar på andras känslor med hjälp av laddade ord. Sannolikt inser Gardell att det inte finns många som reagerar med hyperventilation, hjärtklappning och panikkänslor när de ser en kvinna i burqa eller en moske. Polariserande ordbajsare blir min sammanfattning... proffessor på att vara sig själv, inget annat.

Med Gardells resonemang kan man analogt hävda att nazismen inte kan belastas med skuld för Holocust, det var ju enskilda tyska medborgare som drev utrotningarna.
Just en snygg figur man fått till Uppsalauniversitetet. Man tar sig för pannan.

Intressant att läsa Gardells kommentar om att 9/11-attacken inte "har någonting med islam att göra" Detta mantra som ständigt upprepats under det decennium som gått sen dess borde väl problematiseras nu efter Osloterroristen.

Breivik säger själv att han hatar islam och det var en stor anledning, om inte själva anledningen, till att han valde att mörda människor. Sålunda är det ju inte särskilt ologiskt att anta att hans negativa inställning till islam "hade med attacken att göra"? Detta antagande har ju som bekant lett till stigmatisering av "islamofobiska" mått, men mot alla som är negativa till islam. Vi har ju fått höra att Breivik skulle aldrig ha gjort som han gjorde om han inte "fått godkänt" av den "högerextrema miljön" där han då hämtat inspiration.

Men sen när muslimer själva säger att de grundar sina handlingar på islam, DÅ har det ingenting med islam att göra? Logiken i Gardells och hans svans tänkande är inte alltid så lätt att följa för den som försöker förstå omvärlden.

Muslimer finns som vi vet av många skiftningar där de tolkar Koranen på högst olika sätt. Dock inser vi nog väldigt klart (även Mattias Gardell skulle jag tro) att de muslimer som ständigt utför nya fruktansvärda terrordåd mot oskyldiga människor hänvisar till skriften och att de utför sina brott i Allahs namn. Personerna som spränger sig själva i luften är givetvis hjärntvättade oftast av äldre som lurar självmördarna att de kommer att bli martyrer som får tillgång till allsköns härlighet i paradiset.
Den största problematiken för de muslimska samhällena anser jag vara att halva befolkningen (kvinnorna) anses mindre värda och därför får dålig skolundervisning medan den andra halvan (männen) koncentrerar sig på Koranen i sin undervisning och av den anledningen behöver de inte forskning eller vetenskap eftersom all sanning om allting finns att hämta i den heliga boken. Inte underligt att dessa samhällen hamnar på efterkälken i utveckling och att människorna hamnar i fattigdom och elände. Om inte det har att göra med religionen, då vet jag inte?? Dessa samhällen blir stillastående, har ni funderat över hur många Nobelpristagare i fysik, kemi, vetenskap mm. som kommer från muslimska länder? Religionen stoppar upp utvecklingen oh människor lever i fattigdom och desperation.