Annons

Vad har dessa gemensamt?

Mycket här i livet hänger ihop, exempelvis raps, blomkål, penningört och lövkoja. De är korsblommiga växter. Så - hur hör följande saker samman?

1. Ambrosia, Billinge, Blå Gotland, Fontina, Sture
2. folkspraak, ido, interlingua, syldaviska, volapük
3. ABC 80, BARK, Compis, BESK, Step/one
4. astat, europium, lantan, praseodym, tellur, tantal
5. dystersopp, klyvblad, labyrintgröppa, myrnavling, vargmjölk
6. Abi, häm, fia, låg, snö, var
7. naturgrus, skiva med 17,5 cm diameter, ogift icke-sambo, enda kortet i viss färg, bollspel mellan två personer
8. Eriksson, Hedin, Tasman, Polo, Pizarro, Vespucci
9. Albany, Boise, Carson City, Des Moines, Harrisburg
10. benved, brakved, skogstry, tibast
11. Collatz, Fermat, Goldbach, Poincaré, Ramanujan
12. ask, block, chef, gift, stark, slut, semester, gymnasium
13. Amelia Earhart, Jurij Gagarin, Dag Hammarskjöld, Carole Lombard, Buddy Holly
14. bandgrind, ritt, sked, skyttel, solv
15. folkomröstningskampanj, självständighetsdeklaration, åskådningsundervisning
16. hankdragning, pärk, rövkrok, stikel, varpa
17. Akkad, Aksum, Ammon, Assyrien, Dakien, Edom
18. Buck, Cori, Elion, McClintock, Montalcini, Yalow
19. Akterskeppet, Flygfisken, Södra kronan, Taffelberget, Mikroskopet, Vinkelhaken
20. Oman, 2, rå