Annons

Sexuellt utagerande kvinnor lobotomerades

När lobotomi infördes i Sverige 1944 var det nästan bara kvinnor som opererades.

Av de 28 lobotomier som utfördes det året skedde 27 på kvinnor. En orsak var att kvinnorna var sexuellt utagerande, och det ansågs besvärligt, menar idéhistorikern Ulrika Nilsson, Stockholms universitet, som undersökt patientjournalerna. Läkarna noterade också om patienten var ogift, promiskuös eller homosexuell.

- Att så många kvinnor drabbades kan bero på att de tydligt avvek i de manliga läkarnas ögon, säger Ulrika Nilsson. Det fanns sedan tidigare en tradition av att operera kvinnor. De betraktades som ett kirurgiskt experimentfält. Dessutom ansågs kvinnligt sexuellt utagerande värre än manligt.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar