Annons

Åke blandar bort korten

Hjälp hans kamrater att minimera antalet kort som behöver vändas.

Syskonen Mattias, 17, och Magdalena, 19, träffar sina ungefär jämnåriga vänner Åke och Karin på kvartersrestaurangen. Åke har med sig en kortlek där korten har bokstäver på den ena sidan och siffror på den andra.

Han säger att han tror att alla kort som har en vokal på ena sidan har en jämn siffra på den andra, men han är inte säker.

- Är det då så att konsonanter alltid har en udda siffra på andra sidan? undrar Magdalena.

Åke svarar att han inte vet. Han avbryts av servitören som kommer med vin till Magdalena och Karin. Åke får en läsk och Mattias en dryck som man inte kan se om den är alkoholhaltig eller inte.

Åke blandar leken och lägger upp fyra kort som visar Y, 7, K och 4. Han frågar sina kamrater:

- Vilket eller vilka kort behöver vi vända på för att avgöra om min hypotes, alltså att vokal på ena sidan medför jämn siffra på den andra, stämmer för åtminstone dessa fyra kort?