Annons

Återkoppling: Judarna är ingen folkgrupp

I listan över vilka svenskarna anser sig stå närmast kulturellt, baserad på den så kallade Mångfaldsbarometern från Uppsala universitet, anges ett antal nationaliteter och kulturella grupper. Bland dessa står judar på åttonde plats.

Annons

Judar är dock inte och har aldrig varit en folkgrupp eller nationalitet. Det är enbart en religion med utövare över en stor del av jorden, lika väl som kristna, muslimer eller hinduer. Att ha med judar i listan bland norrmän, kroater, kineser med flera är alltså helt absurt.

HERBERT ROCK, Stockholm

Svar:

Sedan två år tillbaka genomförs vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet en attitydundersökning om svenskarnas inställning till etnisk mångfald. Ett slumpmässigt urval av befolkningen ombeds ta ställning till ett antal frågor och påståenden. En av uppgifterna handlar om att markera graden av närhet till olika nationaliteter och folkgrupper. Vi menar att svaren på denna uppgift kan bidra till ökad förståelse för befolkningens inställning till olika invandrargrupper. Förutom olika nationaliteter har vi tagit med några folkgrupper såsom romer, kurder och judar. Vi anknyter därvid till forskningen om social distans som redovisats av till exempel Charles Bergman och Anders Lange (1981).

Brevskrivaren riktar kritik mot att judar i detta sammanhang behandlas som folkgrupp och menar att det enbart handlar om en religion. För vår del vill vi tillbakavisa denna kritik. Vi anser att vi har goda skäl till att betrakta och behandla judar som en folkgrupp. Vi stöder oss därvid bland annat på Karl-Johan Illmans artikel i Nationalencyklopedin, där judar ses som en etnisk grupp, samt Erland Bergmans artikel om vad som kan ses som karakteristiska drag hos en etnisk grupp, vilket mycket väl stämmer överens med judar. För vissa folkgrupper, till exempel judar, kan religion vara ett viktigt särskiljande drag, för andra har religion inte samma dominerande roll.

ORLANDO MELLA & IRVING PALM, Uppsala universitet

Svenskar positiva till invandrare som anpassar sig

Kulturellt och geografiskt avstånd hänger ihop, visar årets Mångfaldsbarometer från Uppsala universitet.

2007-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

*

Hej, Jag tycker snarare det är ABSURDT att Henrik Rock tycker det är ABSURDT att betrakta judar som ett folk och inte bara som en religion!-judendomen är definitivt inte bara en religion,sim Kristendom,Islam,buddismen etc.
Det är en religion för ett folk,ett folk med en gemensam kultur,historia,traditioner,språk .
Missionerande verksamhet bedrivs ej! Konvertering uppmuntras inte även om den är tillåten. Dessutom,grundades staten Israel,efter 2dra världskriget, för att ge det judiska folket ett eget land-Vilket inte kan vara helt obekannt för Henrik Rock! Margareta Hellman

Margareta Hellman när Henrik Rock säger att judar inte är en folkgrupp har han helt rätt. Det finns ju svenska, kinesiska och arabiska judar skulle dessa ha 2 olika nationaliteter? Alltså skulle en somalier bli "jude" om denne väljer judendomen som en religion? I så fall vet du inte vad logik är.

På Ancestry kan man som jude hitta en mängd DNA träffar i från Polen.
Märkligt.
När polisen tar DNA ifrån brottsplatser i USA så kan dom med ett test se om det är en sydamerikan, asiat, svart,vit eller jude.
Ännu märkligare!
"Judar är ingen folkgrupp" det är bara ett i mängden regimtrogna mantran.