Annons

Hur länge tar det innan ny teknik slår igenom?

Det tar ett tag från det att en ny teknisk landvinning är praktiskt användbar och fram till att den påverkar industrins produktivitet. Denna tidsrymd var lika lång för elektriciteten som för informationstekniken. Hur lång?