Annons

Alkohol farligare för kvinnohjärnan

Kvinnor drabbas både snabbare och hårdare av alkoholskador än män, bekräftar en ny studie.

Annons

Kvinnor tål inte alkohol lika bra som män, något som skapar problem när kvinnor tar över manliga dryckesmönster (se Kvinnor kan inte dricka som en hel karl, F&F 1/06). I en ny studie visar nu alkoholforskaren Barbara Flannery vid RTI International, Baltimore, USA, att skillnaden framförallt gäller kognitiva färdigheter som arbetsminne, problemlösning och kognitiv flexibilitet.

Sammanlagt drygt hundra kvinnliga och manliga alkoholister vid en alkoholklinik i S:t Petersburg genomgick fem olika kognitiva tester, och forskarna jämförde sedan med en kontrollgrupp. De kvinnliga alkoholisterna hade som grupp varit beroende av alkohol i genomsnitt 2,5 år kortare tid än de alkoholiserade männen, och de hade även druckit proportionellt mindre mängder alkohol.

- Ändå uppvisade kvinnorna betydligt sämre resultat på testerna, de svarade oftare fel och tog längre tid på sig, säger Barbara Flannery och fortsätter:

- Vi måste vara tydligare och varna kvinnor för att de faktiskt är mer känsliga för alkohol än vad män är.

Ofta kombinerar alkoholister sitt alkoholbruk med andra droger, som marijuana eller kokain. Fördelen med att undersöka just denna grupp ryska patienter är att de enbart nyttjar alkohol, något som ger en tydligare bild av alkoholens verkningar. Studien publiceras i tidskriften Alcoholism: Clinical and experimental research.

Kvinnor kan inte dricka som en hel karl

Svenska kvinnor och flickor tar över manliga dryckesmönster.

2006-01-01

Svenskarna spolar kröken

Svenskarna dricker allt mindre. Det visar Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad).

2007-09-01

Alkohol påverkar fast vi tror att vi har nyktrat till

Kanadensiska psykologer visar på en tydlig försämring i framför allt förmågan att göra rumsliga bedömningar.

2004-03-01

Restriktioner dämpar drickandet

Det finns ett samband mellan strikt alkoholpolitik och minskad konsumtion. Och Norge är bäst i klassen.

2007-07-01

Vinets hälsoeffekter överdrivna

Ny forskning ifrågasätter den spridda uppfattningen att två glas vin om dagen skyddar mot hjärt- kärlsjukdomar.

2006-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.