Annons

Bokanmälan: Jesus - mannen, myten, människan

Oavsett om man är troende eller inte brukar historien om Jesus väcka intresse.

Annons

Publicerad:

2007-07-01

Vem var han? Har han över huvud taget funnits, och vad i Nya Testamentet kan anses vara sannolikt? Bibelforskare är inte överens om hur dokumenten ska tolkas eller om vad som faktiskt går att veta. Journalisten och författaren Sören Wibeck redogör i sin biografi om den historiske Jesus för de olika turerna, och resultatet är spännande.

Ingen behöver egentligen tvivla på att Jesus funnits, menar han och jämför med Sokrates, vars existens få betvivlar även om bevisen där är betydligt skralare. Wibeck går nogsamt igenom den forskning som finns och tecknar ett porträtt av mannen från Nasaret och hans tid. Jesus placeras in i den oroliga tid han levde i, och samtidigt tecknas en bild av den judiska och tidiga kristna historien.

Litteraturhänvisningar

Jesus. Jude, rebell, Gud?

Wibeck, Sören
Historiska media

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Sören Wibecks Jesusbok i all ära, inget ont om den. Men den som vill skaffa sig en grundlig förståelse för och insikt om den Jesusfigur som visas upp i Nya Testamentets olika skrifter borde läsa Roger Viklunds bok från år 2005 med titeln "Den Jesus som aldrig funnits".En sammanfattning av Viklunds bok och hur den tagits emot av djupt troende personer och akademiskt skolade Jesusforskare kan man läsa på Wikipedia (gratis uppslagsverk på webben). Här är länken:http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_Jesus_som_aldrig_funnitsI mina ögon mest intressant är den kritik som Britt-Marie Näsström, professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet, framför mot Roger Viklund. Näsströms kritik synes i första hand gå ut på att Viklunds slutsatser redan är välkända i religionshistoriska forskningskretsar och att hans omfattande bok därför är onödig och inte tillför något nytt.Jag delar inte professor Näsströms åsikt, att Viklunds bok skulle vara onödig. Vad Viklund gör är ju, inte minst, att påvisa att Nya Testamentets beskrivning av och redogörelse för Jesusgestalten är tillrättalagd och manipulerad. Även icke-bibliska källor och stöd för Jesusberättelsen - t ex svepeduken i Turin - är sannolikt manipulerade, förvanskade eller rent av fejkade.(I artikeln om forskningsfusk på annan plats i detta nummer av FoF slås i sista stycket fast, att mycket fusk, medvetet eller omedvetet, äger rum av ideologiska skäl. Dvs forskaren/skribenten drivs av en längtan att rättfärdiga det som han tror på eller anser vara den enda rätta "sanningen". Läs gärna den artikeln i direkt anslutning till min kommentar.)För att nu inte bli alltför långrandig i detta debattinlägg avslutar jag med att hänvisa till Roger Viklunds eget bemötande av professor Näsströms kritik. Klicka på nedanstående länk för att ta del av Viklunds egen kritik av kritiken:http://user.tninet.se/~npt994z/nasstrom.htm

När jag följde mitt eget råd att direkt efter läsningen av mitt inlägg här ovan sökte efter artikeln om forskningsfusk, finner jag att den artikeln var publicerad i FoF 8/05 ss 56-58.Här är länken:http://www.fof.se/?id=05856