Annons

Fler unga röstar - men inte i glesbygd

I jämförelse med valet 2002 steg valdeltagandet bland förstagångsväljarna i höstas från 70 till 76 procent.

Annons

Trots ökningen är det en lägre andel förstagångsväljare som röstade förra året än 1991 och 1994.

Dessutom visar den undersökning av valdeltagande som Statistiska centralbyrån låtit göra, att unga personer är den åldersgrupp som deltar minst i valen. I glesbygdskommuner var väljarna mellan 18 och 29 år allra minst benägna att bege sig till valurnorna. Bara 65 procent röstade där jämfört med 80 procent av ungdomarna i storstäderna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.