Annons

Bokanmälan: Global uppvärmning i praktiken

Med utgångspunkt i en stor mängd vetenskapliga artiklar om klimat och livsbetingelser under förhistorien, samt förutsägelser från moderna klimatmodeller försöker journalisten Mark Lynas göra effekterna av klimatförändringen konkreta.

Annons

Resultaten har han sammanställt i sex kapitel, ett för varje grads temperaturhöjning. Redan i första kapitlet berättar han om alarmerande ökenutbredning, och i sjätte kapitlet råder närmast domedagsstämning när han beskriver den katastrof som inträffade i slutet av perm-perioden för 251 miljoner år sedan. Då kan så många som 95 procent av arterna på jorden ha utplånats - i samband med en global temperaturhöjning på just sex grader.

Mark Lynas lyckas inte helt att ge liv åt de akademiska artiklarna, men innehållet är tillräckligt fängslande för att boken ska vara svår att lägga ifrån sig. Överlag är den nämligen en skräckhistoria, och en angelägen sådan. Som Mark Lynas skriver i avslutande kapitlet: forewarned is forearmed.

Litteraturhänvisningar

Six degrees. Our future on a hotter planet

Lynas, Mark
Fourth Estate

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.