Annons

Bokanmälan: Kriget var nära

Det finns två sätt att se på hur stor risken för ett kärnvapenkrig egentligen var under kalla krigets årtionden.

Annons

Publicerad:

2007-09-01

Många menar att terrorbalansen garanterade att varken Sovjet eller USA skulle slå till först och att fortsatt fred därmed var tryggad. Andra, och dit måste man räkna Peter Handberg, ser i stället två kontrahenter som var mycket osäkra på varandra och där det alltid fanns höga militärer som ville slå till först i förebyggande syfte.

Peter Handberg har i femton år genomkorsat Baltikum på jakt efter nedlagda kärnvapenbaser, främst med hjälp av GPS. Han har intervjuat militärer och andra anställda vid raketbaserna, liksom bönder i trakten.

Detta är en bok som blir angelägnare ju längre man kommer in i den, väl berättad, både personlig och allmängiltig. Den fyller verkligen ett tomrum i kunskapen om efterkrigstiden i en region mycket nära oss - med vida utblickar, bland annat om Kubakrisen.

Litteraturhänvisningar

Handberg, Peter
Natur & Kultur

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.