Annons

Nu avslöjas en förlorad värld

Inte det sjunkna Atlantis, men väl en annan dränkt förhistorisk värld håller på att kartläggas av arkeologer i Birmingham.

Annons

Det har länge varit känt att det grund i Nordsjön som kallas Doggers bankar en gång legat ovan vattenytan och bebotts av människor. Under hela 1900-talet har fiskare hittat rester från detta liv: harpuner, hullingar, spjut och mammutbetar. Hur landskapet sett ut har däremot varit en väl förborgad hemlighet. Tills nu.

Med hjälp av oljebolagens mätningar av bottnen håller en grupp arkeologer i Birmingham på att avtäcka denna förlorade värld. Genom sedimentprov och pollenanalyser försöker man sedan återskapa "Doggersland" och få en bild av hur det kan ha sett ut för mellan 8 000 och 10 000 år sedan.

Landskapet hamnade under vatten i samband med istidens klimatförändringar.

- Sakta men säkert lades ett område stort som England under vatten, och i några fall har det troligen skett stora förändringar bara under en generation. Antagligen har det också rört sig om snabba, plötsliga flodvågor, tsunamier, som i ett slag förstört livet för dem som en gång bodde här, säger Vince Gaffney, professor i arkeologi och ansvarig för projektet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag köpte för några år sedan en bok på rea, som handlade om allt möjligt: Charles Panati, AHA-var det så det började, Vinga press, ISBN 91 7764 016 0).

Citat: "De äldsta spåren av badrum är en serie latrinliknande rörsystem med enkla avloppsrännor som hittades vid utgrävningar på Orkneyöarna, ... Avloppsrännorna ledde från stenhyddor som åtminstone är 10 000 år gamla. Ytterligare sextusen år förflöt innan den sena minoiska kulturen på Kreta utvecklade ett avancerat vattensystem ...

Åtminstone 10 000 år! Kanske äldre! Och i den Nordsjö, som er artikel handlar om.