Annons

Spencer Wells kartlägger människans tidiga vandringar

Spencer Wells driver ett projekt där DNA från både urbefolkningar och allmänhet samlas in.

Annons

Populationsgenetikern Spencer Wells gjorde en blixtvisit i Stockholm för att göra reklam för The Genographic project, ett samarbete mellan National Geographic och datorjätten IBM som inleddes 2005. Tanken är att man med hjälp av DNA-prover ska kunna rita kartor över hur olika människogrupper har vandrat.

Målet är att samla in sammanlagt 100 000 prover från människor i urbefolkningar världen över - hittills har man fått ihop en fjärdedel av dessa.

- Materialet från urbefolkningarna är själva forskningsdelen i projektet, främst för att dessa människor ofta har bott länge på samma plats. Vi hoppas få reda på nya saker om hur folkvandringarna skett, exempelvis hur klimatet påverkat hur grupper vandrat in och ut ur Afrika i olika perioder, säger Spencer Wells.

Kvinnors maternella arv går att följa med hjälp av DNA från mitokondrier. Dessa ärvs bara på mödernet eftersom det är ägget som står för cytoplasman. Män kan få veta mer - förutom att de har mitokondrie-DNA kan de även få information om vilka markörer de har på sin Y-kromosom.

Och vem som helst är välkommen att delta. Den som köper en provtagningsask för 100 dollar bidrar med 25 dollar till forskningen. Den som vill kan också inkludera sina egna resultat i den stora databasen. Det har hittills 80 procent gjort av de drygt 210 000 som låtit testa sig.

Finns det någon risk att information från allmänhetens tester missbrukas? undrar jag. Exempelvis om en misstänksam far skickar in sitt och sonens DNA för att se hur samstämmiga

Y-kromosomerna är?

- Jo, den risken finns, men vi uppmanar människor att tänka på det stora projektet, och då räcker det förstås att en man i familjen analyseras, säger Spencer Wells.

Han vill hellre berätta om vad som faktiskt kan komma fram nu när man samlar in ett stort genetiskt material från den breda allmänheten. Ett exempel är att man från sina ungerska prover kunde utläsa att människor vandrat dit från Sibirien, något som tidigare inte var känt.

De celler som jag själv skrapat av från insidan av kinden visar att mina förmödrar var bland de första att lämna Afrika. De vandrade sedan till Västeuropa via Kaukasus.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Mina Damer och Herrar,jag deltog själv i undersökningen, som var intressant, men drog ut på tiden. De angivna svaren är något svevande (i mitt tycke) dock kan man förstå att med hjälp av flera och flera deltagare kommer svaren också att bli mer precisa. Angående "ungerska prover": det finns i den ungerska sagovärlden och mytologin gott om berättelser från den tid då de ungerska stammarna bodde någonstans mellan Kaspiska havet och i området som idag kallas "Centralasien". Dessa berättelser/sagor är urgamla och välspridda bland ungersktalande. Redan på 1200-talen fanns kungliga sändebud (från hovet i Ungern) som försökte spåra kvarvarande ättlingar till den ungerska befolkningen, med viss framgång.Med andra ord, artikelns ord om att de ungerska stammarnas vandringar från Centralasien till dagens Ungern "inte var känt", är inte korrekt.Spencer Wells visar vidare bl a vandringar för de skandinaviska stammarna, dvs de flesta nationer i dagens Europa innehåller folkgrupper som vandrade kors och tvärs under tidernas gång, tills de bosatte sig där de finns idag.Mvh Stefan Sallstig

Interessant med ungarerne. Som same vet jeg at samisk og ungarnsk tilhører samme språkgruppe. Skulle gjerne visst mer om samisk opprinnelse/samkvem med f.eks ungarerne...

Spencer Wells skriver i boken "Deep Ancestry", som medföljer när man beställer Genographic Kit, att samerna har visa DNA gemensamma med beskerna i Spanien.

Man kan för närvarande inte förklara hur det gått till.

Antigen har baskerna utvandrat till Skandinavien eller tvärtom. Att
färdas de avstånden, mellan Spanien och Skandniavien, för tusentals år
sedan måste ha varit en mycket farofyllt äventyr.