Annons

Vilket piller ska Seved ta?

Fukten i badrummet ställer till svåra problem.

Seved är tyvärr beroende av fem olika sorters läkemedel. Vad värre är att alla piller ser precis likadana ut. Nu behöver han ta en tablett av medicinen A för en av sina åkommor, men fukten i badrummet har gjort att etiketterna har ramlat av.

Han har dock tillgång till en våg, och han råkar veta att alla tabletterna väger 2 gram utom just A-pillren som väger 3. Men vågen klarar inte att väga exakt under 10 gram, så han ropar till sin fru Gustava - som är lektor i matematik vid stadens högskola - och undrar hur han ska göra.

- Inget problem, säger hon.

Du behöver bara göra en enda vägning för att kunna ta rätt piller.

Seved häpnar men tror henne.

1. Hur ska han gå till väga för att med en enda vägning avgöra vilken burk som innehåller 3-gramspiller?

Situationen blir lite mer komplicerad om Seved inte riktigt minns från hur många av de fem burkarna han ska ta ett piller. Han vet bara att han ska ta ett av varje av de piller som väger 3 gram. Något piller från de burkar som innehåller 2-gramspiller, om nu någon eller några burkar gör det, ska han inte ta just nu.

- Inte heller något större problem, säger Gustava. Det räcker med en enda vägning nu också.

2. Hur ska han gå till väga för att med en enda vägning avgöra vilken eller vilka burkar, om någon, som innehåller 3-gramspiller?

Inte oväntat kan Seved råka hamna i en situation som han antagligen tycker vore helt omöjlig. Läget är detsamma som i fråga 2, men ingen av burkarna innehåller mer än 13 piller.

Gustava suckar kort, kladdar litet på ett papper och säger:

- Vet du vad! Det räcker faktiskt med en enda vägning även den här gången.

3. Hur ska han gå till väga för att med en enda vägning avgöra vilken eller vilka burkar, om någon, som innehåller 3-gramspiller?