Annons

Återkoppling: En ordklassernas mästare

Med anledning av att F&F i ett Hjärnbruk i våras hävdade att ordet rå är det enda svenska ord som är substantiv, adjektiv och verb har F&F-läsaren Mikael Rittri lämnat ett flertal förslag på vår webbplats fof.se.

Annons

Publicerad:

2007-10-01

De första nådde inte riktigt ända fram, men nu har Mikael fört fram orden äkta och maka. Vi har prövat dessa förslag mot sedvanliga Alfapetregler - att orden ska finnas med fet stil (alltså i grundform) i senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista - och funnit att båda uppfyller kraven.

Maka är ett ovanligt (och oböjligt) adjektiv men finns exempelvis i uttrycket maka skor, det vill säga skor som hör ihop. Äkta är på motsvarande sätt ett ovanligt (och oböjligt) substantiv, exempelvis i uttrycket ta till äkta, det vill säga gifta sig med.

Snyggt jobbat, Mikael!

BJÖRN GUSTAFSSON, Hjärnbruksredaktör

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.