Annons

Bokanmälan: Rytmer, rim, psalmer och poem

För första gången ges det nu ut ett översiktsverk om svensk poesi.

Annons

Publicerad:

2007-10-01

Det är Staffan Bergsten, docent i litteraturhistoria i Uppsala, som skrivit. Och det har han gjort riktigt bra. Han utgår från de äldsta rytmiska verserna och går via psalmer och rimmade verser till våra dagars lyrik. Dikterna analyseras och sätts in i sina sammanhang. Han delar in den svenska poesin i tre skeden, och pekar på parallellerna mellan dagens och gårdagens dikter. Hans urval är personligt och det går inte att ta miste på hans entusiasm. Den smittar av sig.

Översiktverk kan vara träiga, och poesi kan för den ovana vara svårgenomträngligt, men så är det inte här. Tonen är inbjudande och det är riktigt roligt att läsa.

Litteraturhänvisningar

Den svenska poesins historia

Bergsten, Staffan
Wahlström & Widstrand

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.