Annons

Vilket grundämne?

Efter ett vulkanutbrott på Island år 1783 dog var tredje invånare liksom hälften av all boskap. Först nu har boven i dramat identifierats - ett grundämne. Vilket?

USA är världens näst största producent av etanol som drivmedel, tillverkad främst av majs.

Hur mycket energi, uttryckt i liter etanol, går det åt för att få fram 10 liter etanol på detta sätt?

A. Drygt 3 liter
B. Drygt 6 liter
C. Drygt 9 liter