Annons

Städer skapar oväder

Värme, höga byggnader och föroreningar ökar risken för regn och åska.

Åskoväder växer när de passerar över städer, visar forskning vid Princeton University, USA. Bland annat gav ett extremt åskväder över Baltimore 2004 ifrån sig 30 procent mer regn än det hade gjort om området varit obebyggt.

En av slutsatserna från studien är att aerosoler, små luftburna partiklar som alstras i städer, kan öka nederbörden.

- Normalt leder aerosoler till droppar som är så små att de inte faller till marken, men vår forskning visar att de kan leda till häftigt regn, säger Alexandros Ntelekos som lett studien.

Städer har dessutom höga byggnader och är 1-3 grader varmare än den omgivande terrängen. Båda dessa faktorer bidrar till turbulens i luften, som kan leda till regnmoln och åska.

- Det är en intressant fråga hur klimatförändringar återverkar på det urbana klimatet. Hittills är städer mer påverkade än genomsnittet. Stadsytor är dessutom känsligare för översvämningar, säger Roger Taesler, pensionerad urbanmeteorolog, tidigare vid SMHI.

Den amerikanska studien visade att korridorer med stora städer har störst inverkan på oväder, men i Sverige är det svårt att hitta sådana.

- Det är i så fall Helsingborg-Landskrona-Malmö, med bidrag från Köpenhamn, säger Roger Taesler.

Studien publiceras i Water Resources Research Journal.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar