Annons

Demokrati eller diktatur?

1. Ungefär hur stor andel av världens länder kan betecknas som demokratier - en fjärdedel, hälften eller tre fjärdedelar?

2. Ungefär hur stor andel av världens länder är militärdiktaturer - 6 procent, 26 procent eller 46 procent?

3. Sedan andra halvan av 1970-talet består Nordamerika och Västeuropa till 100 procent av demokratier - med ett enda undantag under en femårsperiod i början av 1980-talet. Då inskränkte ett av länderna i denna region de politiska friheterna i sådan grad att landet inte kunde anses vara en demokrati. Vilket land?