Annons

Hur många kuber?

Storasyster Gunilla försätts i kombinatoriskt bryderi.

Lille Lelle sitter och leker med sin färglåda och några träkuber han fått av morfar. Omåttligt stolt förevisar han en nymålad kub för storasyster Gunilla, och han framhåller särskilt att alla sidor har olika färger. Gunilla berömmer honom till den grad att han inspireras att göra ett dacapo.

När Gunilla inspekterar de två kuberna ser hon att Lelle har använt alla sex tillgängliga färger på var och en av kuberna. Detta till trots är de möjliga att särskilja, eftersom det inte går att vrida kuberna så att färgernas placering blir identisk. Gunilla faller i grubbel men lyser snart upp när hon löst detta problem:

1. Hur många särskiljbara kuber kan Lelle måla med sex färger där var och en använts på någon sida av kuben?

Senare på dagen har de flesta av Lelles färger tagit slut. Det finns bara svart och gult kvar i färglådan. Han sätter ändå igång att måla nya kuber, där nu varje sida har endera av dessa båda färger. En kub blir till och med helt svart. Gunilla börjar fundera igen och klarar efter en kort stund även detta spörsmål:

2. Hur många särskiljbara kuber kan Lelle måla med två färger?