Annons

Bokanmälan: Detta är vetenskap

För alla som tror att vetenskap innerst inne är något oerhört krångligt och svårt, att man måste kunna förstå djup matematik eller lika djupa franska filosofer, är detta en sympatisk bok, både vältänkt och välskriven.

Annons

Publicerad:

2008-01-01

Författaren är öppen för artskilda vetenskapliga synsätt men sätter ändå ner foten och drar en gräns mot det alltför lösliga. Kort sagt - en väl balanserad vetenskapssyn, dessutom pragmatisk: forskning görs för att ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller sig.

En randanmärkning är att förlaget hade kunnat besvära sig med att hitta svensk referenslitteratur i stället för att upprepa den danska som finns i originalet.

Litteraturhänvisningar

Vad är vetenskap?

Harnow Klausen, Søren
Natur & Kultur

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.