Annons

För 100 år sedan

I början av 1908 undertecknades det så kallade Östersjöavtalet i S:t Petersburg.

Annons

Publicerad:

2008-01-01

Det var en internationell överenskommelse mellan Östersjöns dåvarande strandstater: Danmark, Ryssland, Sverige och Tyskland (Finland och Baltikum hörde till det ryska kejsardömet). Bakgrunden till avtalet, som bekräftade status quo i området, var politisk oro om Ålands ställning.

Samtidigt undertecknades i Berlin ett motsvarande Nordsjöavtal mellan Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland om status quo i den regionen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.