Annons

Klara färger på hjärnan

Amerikanska forskare har lyckats färga cellerna i en mushjärna med cirka 90 olika färger.

Annons

- En elektriker använder sladdarnas färger till att reda ut kopplingarna i en sladdhärva. Nu kan hjärnforskare jobba på ungefär samma sätt, säger Joshua Sanes, chef för ett center för hjärnforskning vid Harvard University i USA.

Hans forskargrupp har utrustat hjärnceller hos möss med upp till fyra olika gener från maneter. Inne i cellerna styr generna tillverkning av olika färgämnen. Sinnrik genteknik leder till att varje cell tillverkar olika mycket av respektive färgämne. Följden blir att varje cell får en egen nyans.

- Det är en mycket elegant teknik som gör det lättare att reda ut kopplingsmönster i hjärnan, säger Tomas Hökfelt, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Solna.

För mer än hundra år sedan blev det möjligt att färga enstaka nervceller med ett svart färgämne. Det revolutionerade hjärnforskningen. Den nya tekniken ger en mer nyanserad - och vackrare - bild av hjärnan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.