Annons

Ögat hjälper tanken

Ögats överlägsna analysförmåga kan utnyttjas för att göra komplex information överskådlig.

I dagens digitaliserade samhälle finns ofantliga mängder information tillgänglig. Företag, forskare och allmänhet kan genom internet enkelt komma åt tonvis med fakta om allt från befolkningsstatistik och försäljningssiffror till energipriser och tågtidtabeller. Men informationsfloden blir lätt övermäktig, och då blir det svåra inte längre att hitta information, utan att se den betydelsefulla informationen - kunskapen.

Informationsvisualisering är ett vetenskapsområde som vill råda bot på detta. Tanken är att utnyttja människans fantastiska perceptionsförmåga. Det mänskliga ögat söker snabbt och effektivt igenom fält och ytor som innehåller tusentals färgprickar. Där det skulle ta timmar att gå igenom alla fakta i form av siffror eller text kan ett öga omedelbart hitta toppar, mönster och avvikelser. Men detta kräver att uppgifterna presenteras på ett sätt som ögat lätt kan ta till sig.

När information är mångfasetterad och man inte heller vet vilka aspekter som är viktiga, räcker inte vanliga diagram. Då krävs sofistikerade grafer över väl utvalda data. Informationsvisualisering är ett forskningsområde som sysslar med just detta.

En central del i informationsvisualisering är att användarna ska kunna påverka hur uppgifterna presenteras. Om delar av ett material visar sig speciellt intressanta, ska det enkelt gå att se mer detaljer om just detta. Användaren måste därför kunna växelverka direkt med den visuella återgivningen av fakta genom att navigera, filtrera och förfina sökandet.

En betydande del av forskningen inom informationsvisualisering handlar därför om samspelet mellan människa och presentation: ju lättare och snabbare det går för användaren att ändra presentationen, desto bättre kan informationen utforskas och förstås.

Här intill finns några exempel på hur informationsvisualisering kan användas.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.