Annons

Virus lurar celler att sprida infektion

Herpesvirus sätter falska adresslappar på infekterade celler.

Annons

Det är sedan tidigare känt att tumörer kan sprida sig genom att tumörcellerna förser sig med speciella sockermolekyler, adresslappar, som gör att de kan vandra igenom kärlväggen ut till blodbanan. Nu tycks samma princip även gälla celler som är infekterade med virus.

I sitt avhandlingsarbete har mikrobiologen Kristina Nyström vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visat att herpesvirus kan styra cellmaskineriet i infekterade celler så att det bildas samma slags sockerstrukturer på cellens yta som tumörceller använder. Den gemensamma nämnaren är sockerarten fukos.

Så kallat herpes simplex-virus typ 1, som ger munsår, visade sig använda denna typ av adresslappar. Det gäller även varicella-zoster, som ger vattkoppor, och cytomegalovirus, som kan ge svåra infektioner hos personer med nedsatt immunförsvar.

- I dag pågår studier där man försöker hindra tumörspridning med hjälp av antikroppar som blockerar sockerstrukturerna. Förhoppningen är att samma princip kan bli ett nytt sätt att hindra virusinfektioner, säger Kristina Nyström.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.