Annons

1-1=2

Ett ljusknippe där man först lägger till och sedan drar ifrån en foton innehåller inte nödvändigtvis lika många fotoner som det hade från början.

Annons

Publicerad:

2008-04-01

Det förutsäger i alla fall kvantmekaniken - den teori som bäst beskriver fysikens minsta beståndsdelar. Att ta bort en foton kan till och med leda till att ljusknippet innehåller fler fotoner.

Nu har italienska forskare lyckats verifiera detta i faktiska experiment.

- Det viktigaste är att vi har visat att det spelar roll i vilken ordning man lägger till och tar bort fotonen, säger Marco Bellini, fysiker vid Istituto Nazionale di Ottica Applicata (Institutet för tillämpad optik).

Tekniken för att mani­pulera ljus kan användas för att skräddarsy ljusknippen med extrem nog­grannhet. Det är till exempel användbart för så kallad kvantkryptering.

Resultaten publiceras i tidskriften Science.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.