Annons

Hur lång tid tar det att måla klassrummet?

Alla elever är inte lika vana att måla, så de är olika snabba.

Grundskolan i Ramsele har fått extraresurser för att måla om korridorerna och klassrummen, men bara till utrustning och målarfärg. Själva jobbet måste personalen göra själv. Skol­barnen ska också hjälpa till, givetvis med vuxentillsyn och under säkra arbetsmiljöförhållanden.

Ahmed, Sirkka-Liisa och tvilling­arna Anna och Putte har anmält sig för att måla om ett av klassrummen, och de ska utföra jobbet utan lärarhjälp. För att hinna rengöra verktygen och byta om måste de bli färdiga en kvart före den gemensamma lunchen klockan 12, så nu måste de räkna ut hur lång tid arbetet kommer att ta om alla fyra sätter igång sam­tidigt. De är lite olika snabba på att måla och har kommit fram till att hela arbetet skulle ta 20 timmar om Putte gjorde jobbet ensam, 16 timmar om Sirkka-Liisa gjorde det ensam, 10 timmar om Ahmed gjorde det ensam och likaledes 10 timmar om Anna gjorde det ensam.

När måste de börja för att vara klara till kl. 11.45?