Annons

Magnetkamera kan läsa bilder i hjärnan

Amerikanska forskare har lyckats koppla mönster i hjärnan till olika typer av synintryck.

Annons

Genom att avläsa aktiviteten i delar av hjärnans syncentrum kan forskare avgöra vad en försöksperson tittar på. I ett försök där försökspersoner fick välja mellan 120 olika bilder som de såg för första gången gav metoden rätt svar i drygt 90 procent av fallen, vilket är en övertygande träffsäkerhet eftersom ett slumpmässigt utfall bara skulle ge rätt svar var 120:e gång — alltså i 0,8 procent av fallen. När mängden bilder ökade till 1 000 sjönk antalet rätta svar till ungefär 80 procent.

Hjärnaktiviteten registreras med en magnetkamera som är kopplad till en avancerad datormodell, som först måste tränas. Det sker genom att data från nästan 2 000 olika bilder matas in parallellt med den hjärnaktivitet som varje bild framkallar hos försökspersonerna. På så vis skapas en databas av mätvärden där olika typer av bilder kopplas ihop med en specifik aktivitet i hjärnans syncentrum. Genom en statistisk bearbetning går det sedan att köra modellen åt andra hållet och räkna ut vilken typ av bild som har framkallat en viss typ av hjärnaktivitet.

Jack Gallant, som är docent i psykologi vid University of California i Berkeley, USA, har ansvarat för studien och understryker att det inte handlar om tankeläsning. Tekniken kan inte användas för att rita upp vad en person ser, utan bara plocka fram rätt bild ur en bilddatabas. Men det behöver alltså inte vara samma bilder som har använts för att träna datormodellen, vilket är ett stort framsteg jämfört med tidigare system som bara har kunnat skilja mellan redan analyserade bilder. Därför är Jack Gallant optimistisk:

- I dag kan vi bara identifiera rätt bild ur en given databas. Men vår studie visar att signalerna från magnetkameran innehåller betydligt mer information än man tidigare har trott. Så i framtiden kan det mycket väl hända att vi kan göra en direkt översättning av dessa signaler och rekonstruera verkliga sinnesintryck hos en person.

Studien publiceras i Nature Online.

Skräcken syns i hjärnan

När faran närmar sig tar automatiken över, hos oss och andra djur.

2008-03-01

Optimism syns i hjärnan

De delar av hjärnan som är aktiva när vi tänker oss positiva framtidsscenarier är desamma som tonas ner vid depressio

2008-01-01

Ordförståelse i 'muskelhjärnan'

Att tyst läsa verb som beskriver kroppsrörelser ökar aktiviteten i hjärnans motoriska centrum.

2004-07-01

Gud på hjärnan

Vissa forskare tror att svaret på frågan om Guds existens finns i laboratoriet.

2008-04-01

Plastrobot fungerar i MR-kameror

Nu kan läkarna se vad som sker vid en prostataopereration.

2007-07-01

Kognitiva paparazzi

Hjärnbilderna lockar till uttolkningar långt utöver hjärnvetenskapens gränser.

2005-12-01

Hur fungerar mänskliga feromoner?

En beståndsdel i manlig svett ökar kvinnors uppmärksamhet.

2005-12-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.