Annons

Västvärldens framgång en historisk parentes?

Tillverkningsindustrins framtid diskuterades vid en konferens anordnad av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

I vår del av världen tar man ofta för givet att västvärldens tillverkningsindustrier dominerar den globala produktionen. Men beroende på hur vi under kommande år hanterar vår produktionsforskning och teknikpolitik, så skulle det kunna vara fråga om en parentes i världshistorien, om än 150 år lång.

Det framhöll Johan Stahre, professor i produktionssystem, vid konferensen Med nyttan i fokus, som anordnades av Stiftelsen för Strategisk Forskning på World Trade Center i Stockholm. Han redovisade internationell forskning som visar att för 250 år sedan, omedelbart före industriella revolutionen, var både Kinas och Indiens andelar av världens tillverkning större än den samlade västvärldens.

Att industriproduktionen i väst utgör en allt mindre del av den globala tillverkningen är inget nytt, även om Kina och Indien först på senare år har börjat uppmärksammas som industriella framtidsländer. I själva verket nådde västvärldens andel sin topp redan 1920! Då svarade vår del av världen för hela 83 procent av den globala tillverkningen. I dag är andelen nere i hälften och fortfarande på väg utför.

- Vårt högre kostnadsläge är inte mycket att göra åt på kort sikt, säger Johan Stahre, så vår konkurrenskraft måste i stället grundas på överlägsen teknik och organisation.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar