Annons

Bokanmälan: Inga piller i världen

Annons

Publicerad:

2008-09-01

Minst två miljoner svenskar förväntas ta antidepressiv medicin någon gång i livet, en halv miljon gör det redan dagligen. Depressioner, ångest, olika fobier och andra själens åkommor har blivit våra nya folksjukdomar. En revolution talar författaren om, med början på 1990-talet då läkemedelsindustrin kom med nya mediciner, där Prozac blev det mest kända namnet och en symbol för medel som ökar serotoninhalten i hjärnan.

Vad kan pillren göra? Vad gör de inte? Att påverka kemin i hjärnan hjälper dem som av olika skäl har svårt i vårt samhälle i dag - de som kanske har känsligare själar än andra. Men orsakerna till epidemin bör sökas på annat håll - i de sociala villkoren och den politik som skapar ett samhällsklimat där det inte finns utrymme för alla.

Och det kan inga piller i världen råda bot på.

Litteraturhänvisningar

Tabletter för känsliga själar

Svenaeus, Fredrik
Nya Doxa

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.