Annons

Bokanmälan: Vackra experiment hyllade

Annons

Publicerad:

2008-09-01

Vilka som är de tio vackraste experimenten i vetenskapens historia är självklart ett subjektivt val. George Johnson är en erfaren författare, och han argumenterar väl för försökens elegans och skönhet. Med skönhet menar han sådant som fysiker och matematiker oftast beskriver som vackert: en logisk enkelhet både i tanken och i utförandet.

Det är ingen slump att det är den ensamme mannens verkstad som vi får inblick i: Galileo Galilei, Isaac Newton, Ivan Pavlov och sju andra snillrika genier får stå för de klargörande stegen och insikterna. Så har naturvetenskapens historia alltid berättats. Det är med en viss dos nostalgi som experimenten och omständigheterna kring dem tas upp, den tiden är nog förbi. I dag har naturvetenskapens verkstad blivit en mångmiljonverksamhet - att klyva atomer, söka efter nya planeter eller kartlägga genom kräver många händer.

Litteraturhänvisningar

The ten most beautiful experiments

Johnson, George
The Bodley Head

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.