Annons

Einsteins dyra rader om Gud

I ett hittills okänt brev förkastade Albert Einstein tron på Gud.

Annons

En kvarts miljon kronor - det är vad en samlare nyligen betalade för ett brev av Albert Einstein som hittills funnits i privat ägo. Brevet, skrivet till filosofen Eric Gutkind, avslöjar än en gång att Einsteins många uttalanden om Gud och religion var mer metaforiskt menade än ett uttryck för religiös tro.

"Vetenskap utan religion är halt, religion utan vetenskap är blind", lär Einstein ha sagt tidigare. Något som många har tagit fasta på för att få stöd för sina egna åsikter om förhållandet mellan vetenskap och religion. I det nyligen avslöjade brevet är Einstein mer rak på sak: "Gud är för mig inget annat än ett uttryck för och en produkt av mänsklig svaghet; Bibeln - en samling hederliga berättelser som dock är ganska barnsliga", skrev han bland annat till Gutkind.

Nej, religion var inget för Einstein, som vid flera tillfällen förklarade sig uppleva andlighet och en djup förundran inför naturen och kosmos.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Kanske kräver det mer än så att tolka Einsteins ord rätt, tagen ur sammanhanget är det svårt att säga vad han faktiskt sade. Frågor som omedelbart kommer upp:- NÄR skrev han dessa rader?- VEM var mottagaren?- I VILKET sammanhang skedde brevväxlingen?osv. osv.Den lutheranska Gud, kan vi väl alla medge, är en skapelse för massor, på samma vis som Bibeln har använts: kontroll och maktfullkomlighet för få. Vad Einstein ansåg om religion kan ju faktiskt vara en helt annan sak.

JaanaKan du utveckla hur när-, vem och sammanhanget skulle påverka betydelsen av det han skrev. Det skulle vara intressant att se hur du tolkar det han skrev. Ibland menar faktiskt folk det de skriver, och inget annat. :)