Annons

Lysande muskelceller

Annons

Publicerad:

2008-09-01

De små ljusa prickarna är celler som bildar ett fluorescerande protein kallat GFP. De har samlats vid gränsen mellan vätskan i bildens övre del och luft som kommit in under täckglaset av misstag (de stora mörka "bubblorna" nedtill).

Cellerna är odlade glatta muskelceller från aortan på en mus. Ibland vill forskare kunna tillföra främmande arvsmassa till odlade celler i syfte att styra vilka gener som är aktiva, det vill säga bildar proteiner. Sådan tillförsel kallas transfektion. I det här fallet ville Erik Larsson och en kollega till honom undersöka hur effektiv transfektionen är, och de använde sig därför av en gen som kodar för det fluorescerande proteinet GFP. De celler som tar upp genen kommer då att lysa när de stimuleras med UV-ljus. Som synes har bara en del av cellerna plockat upp genen - de mörka små prickarna är celler som inte har tagit till sig främmande gener.

Bildens långsida är 1,7 millimeter.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.