Annons

Nya bromsar ökar metallutsläpp

Mark i närheten av vägar innehåller höga halter av metaller.

Annons

Publicerad:

2008-09-01

Bland annat har koppar och antimon hittats. De blev vanliga i bromsbelägg när asbest förbjöds under 1980-talet. Det visar en ny doktorsavhandling vid Högskolan i Kalmar.

- Efter att asbestförbudet infördes har koppar och antimon ökat till tio respektive sexton gånger de normala halterna, säger David Hjortenkrans som skrivit avhandlingen.

Halterna ligger under de gränsvärden som anses giftiga för människor men kan ha effekt på ekosystem.

- I vattendrag eller grunda vikar där vi släpper ut vårt dagvatten kan det bli problem. På sikt kommer metallerna att hamna i bottensediment, och dessa platser fungerar som barnkammare för fiskar, säger David Hjortenkrans.

Avhandlingen visar också att utsläppen av bly minskat till följd av ändrade EU-regler.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.