Annons

Små spädbarn följer rädda blickar

Annons

Om ett spädbarn ser en vuxen person titta med fruktan på ett föremål, så visar även barnet senare en stark emotionell reaktion när det tittar på samma föremål. Tidigare har psykologerna trott att barn gör sådana kopplingar först vid ett års ålder. Men en ny studie visar att det sker redan när de är tre månader gamla.

Det är en grupp tyska och amerikanska forskare som har undersökt femton spädbarn med hjälp av EEG och konstaterat att barnens hjärnaktivitet förändras när de tittar på föremål som deras mamma först betraktat med antingen rädd eller neutral min. Genom att även visa neutrala föremål innan barnen fick se försöksföremålen på nytt kunde forskarna utesluta att reaktionen berodde på att barnen var allmänt oroliga efter att ha sett sin mammas rädda min.

Kunskapen kan bland annat användas för att göra tidigare utredningar vid misstänkt autism.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.