Annons

Energisparande på Höga kusten

De tre kommunaltjänstemännen hamnar i räknebryderier.

I Kramfors kommun ansvarar Axel, Kattis och Sanna för ­energi- och klimatrådgivningen. De har just fått en rapport från den uppfinningsrike miljökonsulten Lars-Erik Persson som föreslår fem kostsamma men kraftfulla ­energibesparingar. Dessa åt­gärder sägs var för sig och oberoende av varandra kunna spara 20 procent av fjärrvärmeverkets totala bränslekostnad.

- Hm, säger Axel med ett leende, fem gånger 20 procent blir ju 100 procent, så om vi genomför alla förslagen behöver vi inget bränsle alls…

1. Vad blir den totala besparingen om alla fem åtgärderna genomförs? (Gissa gärna på ett ungefär innan du räknar efter.)

2. Skulle besparingen bli större, mindre eller lika stor med tjugo åtgärder som vardera och oberoende av varandra sparar 5 procent? Och med hundra besparingar på vardera 1 procent? (Gissa gärna innan du räknar efter.)

I samma rapport finns en inventering av energisparåtgärder i småhus i kommundelen Nordingrå. Det visar sig att 60 procent av hushållen där har trimmat sina värmepannor, att 70 procent har satt in treglasfönster och att 80 procent har tilläggsisolerat väggar och/eller tak.

- Men de uppgifterna räcker tyvärr inte särskilt långt om vi vill veta hur många hushåll som har genomfört alla tre energispar­åtgärderna, säger Kattis.

- Ja, det kan vara ganska få men faktiskt också ganska många, konstaterar Sanna.

3. Hur hög kan den maximala andelen hushåll vara som ­genomfört alla tre åtgärderna?

4. Hur låg är andelen hushåll som vi säkert vet har genomfört allt, alltså minsta möjliga andel?