Annons

Jaget är en illusion

Meditation, droger och forskning om hjärnan har lett psykologen Susan Blackmore till slutsatsen att den gängse uppfattningen om jaget är falsk.

Annons

En kväll för 38 år sedan, efter flera sena pluggnätter på universitetet i Oxford och en hel del cannabis, upplevde Susan Blackmore att hon svävade ut ur sin kropp.

– Det övertygade mig om att mitt jag var separat från min kropp; att jaget är en själ eller ande eller något i den stilen, säger hon.

Efter den upplevelsen började hon göra vetenskapliga experiment för att studera fjärrskådning, tanke­överföring och andra så kallade parapsykologiska idéer. Men det var lönlöst. Hon hittade inga som helst belägg för att fenomenen är verkliga och blev djupt skeptisk mot hela parapsykologin. Med tiden tappade hon även tron på att människan har ett sammanhållet jag.

– Jaget är en illusion, åtminstone om man med ett jag menar något slags inre väsen som existerar genom hela livet, som håller reda på minnen och som fattar beslut, säger Susan Blackmore, verksam vid University of the West of England i Bristol, Storbritannien.

Hon är även författare till flera böcker om medvetandet och flitig debattör i frågor som gäller psykologisk forskning.

Susan Blackmore närmar sig jaget från två olika håll: dels från sin tolkning av vetenskapliga resultat, dels från något som hon kallar sitt inre sökande.

– Om man tittar på hur hjärnan är organiserad, så ser man att det inte finns någon punkt där allt kommer samman, säger Susan Blackmore.

En efterhandskonstruktion

Hon nämner synen som exempel. Hjärnbarken innehåller flera olika delar som tillsammans bearbetar intryck från ögonen. Grovt kan man dela in dem i ett system som mycket snabbt uppfattar rörelser och avstånd, och ett som något långsammare analyserar föremåls färg och form. De svarar alltså på frågorna "Var?" respektive "Vad?".

– Säg att någon kastar en boll mot dig. Du hinner fånga den långt innan din hjärna har listat ut vad som kom flygande. Ändå upplever du att du såg bollen närma sig innan du sträckte ut handen och fångade den. Men det är en efterhandskonstruktion, säger Susan Blackmore.

En liknande efterhandskonstruktion uppstår i enkla valsituationer. Aktiviteten i vissa delar av hjärnan kan avslöja om en människa kommer att trycka på en knapp med höger eller vänster pekfinger upp till tio sekunder innan hon själv uppfattar att hon har bestämt sig. Det rapporterade forskare i Tyskland och Belgien i våras i tidskriften Nature Neuroscience. Studien är en uppföljning av en serie klassiska experiment som den amerikanske neurofysiologen Benjamin Libet genomförde på 1980-talet.

– Resultaten går stick i stäv med tanken på ett jag i form av en medveten aktör, säger Susan Blackmore.

Oron för framtiden handlar om mig

Hennes egna tankar om jaget är färgade av buddismen, som tydligt tar avstånd från att människan har en själ eller ett bestående jag. Hon mediterar dagligen, men understryker att hon är ateist.

Som en del av sitt inre sökande har hon också testat hallucinogena droger som LSD, meskalin och psilocybin.

– Med LSD är det relativt lätt att få stora andliga insikter i stil med att jag och andra är samma sak, att jaget och universum är ett, säger Susan Blackmore.

Hennes metoder att undersöka medvetandet är både extrema och olagliga, men hon är långt ifrån ensam om att uppfatta jaget som något annat än vad det verkar vara. På 1700-talet påstod den skotske filosofen David Hume att jaget bara existerar som ett antal sinnesintryck i kroppen. Och den nutida amerikanske filosofen Daniel Dennett kallar jaget för en "godartad användar­illusion".

Susan Blackmore anser för sin del att illusionen är elakartad, av samma skäl som buddisterna.

– Idén om ett jag är roten till människans lidande. All oro för framtiden handlar om vad som ska hända med mig, mig, mig. Om man kan släppa illusionen om att jaget är så viktigt så slipper man den oron, säger Susan Blackmore.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

15

Kommentarer

Ju, de nya forskringsrönen har en tendens att upprepa det som är känt sedan länge, i detta fall mycket länge. Alla äldre filosofier instämmer med Susan Blackmore: det finns inget sammanhållet jag.

Om jaget bara är en illusion, VAD är det då i min hjärna som upplever illusionen?

Det som är bortom tid och rum kan endast upplevas i Meditation bortom tanken

Ingen har någonsin sett det mentala och därför kan ingen heller se "jaget". Det kanske är vetenskap att räkna bort det man inte kan se, men i så fall är filosofi bättre än vetenskap, med denna artikel tycks forskning och framsteg bevisa det.

Jaget omnämns som en "godartad användarillusion" av Daniel Dennett. Susan Blackmore vill kalla illusionen för "elakartad". För min egen del skulle jag vilja kalla jaget för en förskönad bild av mig-et. Mig-et är den jag verkligen är och uppfattas av omvärlden, medan jag är den egna tolkningen / förvanskningen av mig-et.

Om "mig-et" är ditt verkliga "sanna" jag, hur kan det då komma sig att olika grupper av människor kan uppfatta dig på olika sätt i olika sammanhang. Du anpassar dig alltså till situationen och gruppen. När är du i sådant fall ditt verkliga, sanna "mig-et"?
Jämför bara med en seriemördare/serievåldtäcktsman, omgivningen har en bild av personen ("mig-et") som inte stämmer med personens "sanna" personlighet.

Tro inte på allt du läser, framför allt inte inom sociologin.

Alla som användt svamp förstår vad hon talar om, de andra har ingen aning.

En bra jämförelse är filmen Matrix, man kan inte få Matrixen förklarad för sig, man måste se den. Antingen väljer man det blå pillret och man vaknar som vanligt nästa dag eller så väljer man det röda (svamp) och så öppnas ens ögon.

Alla människor borde prova svamp en gång i sitt liv, att fördöma det som en olaglig drog gör bara de som aldrig testat. Dock skall man iaktta försiktighet, det är en stark upplevelse och man måste vara väl förbered. Man kan inte bli beroende, dock kan du se världen på ett helt nytt sätt, fri från ångest över pengar, jobb och allt annat som inte betyder något egentligen.

Skrivet av Anonym 18. augusti 2009 - 23:45. och var får man tag på denna svamp ?

om jaget är hipp eller happ så gör det ingen skillnad i uppfattningen av tingen

det är trots allt meningen att det skall vara så här.

som det sades innan en mycket gamal kunskap på ett nytt varv runt jorden.

Är inte jaget en känsla som säger en att man existerar?......
Men om jaget är en illusion, då borde duet, viet och niet också vara det.

JAG bestämmer mig för att jag har ett jag, och då har jag det.

Who am I - I don´t know. Tar man bort allt man ser som "sitt". Sin kultur, sitt jobb, sitt språk, sina ideér, sina åsikter, sin musiksmak och sedan fortsätter med sina armar och ben... din syn, din hörsel, din känsel... ja då finns bara DU kvar. Du kan finna det genom meditation, droger och nära döda upplevelser men inte med en skalpell och vit rock.

Och enligt denna kvinna och alla andra ateister finns inget fritt val och inget "spöke" i ditt huvud som bestämmer. Det gör din hjärna. Och din hjärna har inget fritt val. Hjärnan består av celler som består av proteiner, som består av DNA som består aminosyror som består av molekyler som består av atomer som består av elementärpartiklar som består av ren energi... Ingenstans på kedjan finns fritt val...

Om jag får välja piller väljer jag det röda!!

Enjoy life...

Ens tankar styrs av ödet, ödet avgör vilka kunskaper som kommer en sen är det
ens egna vilja som avgör hur man närmast känner för. Vilka känslor som kommer en är slumpmässigt val. Känslor kan man hantera med tankar. Tankar har man egen vilja om. Det menas att allt som kommer ens huvud kommer av en slump.
Man börjar sina första år av sin existens i en kropp. I ens kropp formas man av
ektoplasma som senare lossnar ur ens kropp. Alltså man börjar sin exitens av ektoplasma i en kropp där man formas inför den andra dimetionen.
Hjärnan är en del av en, man har även etoplasma där.

VI HAR FLERA MEDVETANDEN. Jaget och mig-et är effekter av hjärnans förmåga till att kunna betrakta sig självt. Detta får den lustiga effekten att "vi", dvs våra medvetanden, upplever en ekoeffekt av alla sparade intryck.

Vårt ursprungliga medvetande skapar nya medvetanden allt eftersom nya erfarenheter läggs till. Medvetandet som är medvetet om sig självt. Vi upplever holistiska effekter ("ekon") genom dessa olika skikt av medvetanden. Det senaste medvetandeskiktet projicerar helheten av alla tidigare medvetandeminnen.

Med denna teori skulle man kunna förklara den märkliga känslan av jaget som något utanför kroppen. "Jaget" är alltså en visualisering av våra samlade medvetanden.

Jag minns, alltså fanns jag....

Håller med Sebastian Todor.

Jaget är en mycket stor känsla av att man existerar som ger en olika medvetanden.

MEN. Vad för medvetanden som kommer en det kommer av ödet.
Ödet styr inte ens vilja att hantera ens medvetande, det gör man själv. efter vad man vet och vad som skänns värt av det.
Det är inte bara människor som är ett öde för en utan även allt annat som finns. Man är
är också ett öde tillbaka.

Är man i en situation att man faller från tiotusen meters höjd utan fallkärm så vet man
att man kommer slå ihjäl sig, och det händer en också.. När det har hänt en kan man ändå existera med känslan "jaget", för då har man låssnat ur sin kropp och har övergått till
en ande...

.

efter att ha rökt en fet gås skrev jag ned detta haha. kul att andra har kommit fram till samma slutsats normalt tänker jag aldrig i dessa banor.

"Vem är jag?

Jag är min illusion av omvärlden. Jag är min egna bild av mig själv.
så svårt att sätta ord på dessa djupa tankar med ett så enkelt språk som det vi använder.."