Annons

Män gör av med mer bränsle

Ensamstående män förbrukar 20 procent mer energi än ensamstående kvinnor. En anledning är att män kör mer bil.

Annons

En studie av energianvändning hos ensamstående män och kvinnor visar att män gör av med upp till 20 procent mer energi än kvinnor. I studien ingick både direkt energi i form av el och bränsle, och energi som gått åt för att producera, transportera och sälja konsumtionsvaror.

Skillnaden mellan män och kvinnor förklaras till stor del av bilanvändning: ensamstående män har oftare bil och använder den mer.

- För att minska energianvändningen måste man påverka både val av bil­mo­dell och hur man kör, säger Annika Carls­son-Kanyama, som ut­för­de studien vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Tidigare undersökningar visar tyvärr att män är mindre benägna att ändra sina vanor för att minska energiberoendet.

- Vid frågor om man är beredd att åka mindre eller åka kollektivt för att minska utsläpp visar sig män vara mer motvilliga, säger Annika Carlsson-Kanyama.

Andra skillnader som studien påvisar är att kvinnor gör av med mer energi på kläder samt hälsa och sjukvård, medan män lägger nästan dubbelt så mycket energi på kategorin utemåltider, alkohol och tobak.

Skillnaderna mellan könen var mindre bland ensamstående med barn.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.