Annons

Bokanmälan: Om klokskap och myter

Annons

Publicerad:

2008-12-01

Det är lätt att inledningsvis känna visst tvivel inför denna bok, som kan verka tråkig, kanske rentav nördig, och avskräckande diger. Men snart är man mer positiv, och så småningom blir omdömet att detta är ett närmast fantastiskt bokverk.

Dess ämne är människans relation till djuren. Det handlar om mat, medicin och råmaterial liksom om djurens roll i sedvänjor, konst, lekar, föreställningar och riter. Det är alltså inte biologiska aspekter som lyfts fram utan kulturhistoriska. Allt mellan vägglöss och älg berörs av det sjuttiotal (!) mycket väl valda författare som medverkar.

Detta är en verklig kraftinsats. Dessutom är texterna trevligt skrivna och bildarbetet imponerande. Att kapitlen har lite trista "saftetikettsrubriker" stör egentligen inte utan underlättar navigationen bland de 550 sidorna.

Litteraturhänvisningar

Människan och faunan (Etnobiologi i Sverige, del 3)

Tunón Håkan, Iwarsson Mattias & Manktelow Stephen (red.)
Wahlström & Widstrand

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.