Annons

Varför är tropiska djur så vackra?

Hur kommer det sig att fåglar och fiskar är så mycket mer färggranna i tropikerna än på våra breddgrader? Den nytta som färgerna gör i varmare länder skulle väl kunna vara värdefull även för djuren hos oss?

Annons

Svar:

- Frågan antyder att andelen bjärta arter är större i tropikerna. Jag vet faktiskt inte om det är så, säger Maria Prager, forskarstuderande i färgkommunikationens evolution vid Göteborgs universitet.

Hon känner inte till någon studie som med moderna metoder har undersökt hur förekomsten av färgglada djur varierar med breddgrad. Men eftersom det generellt finns fler arter i tropikerna misstänker Maria Prager att även de färgglada arterna är fler där, i absoluta tal räknat.

Färgglada fåglar och fiskar antas huvudsakligen ha utvecklats genom sexuell selektion. Teorin om sexuell selektion bygger delvis på att det är krävande att tillverka pigment. Vackra färger fungerar alltså som ett kvitto på god hälsa och fördelaktiga gener. Därför väljer djur att para sig med färgglada individer. En preferens för färgglada partner kan också uppstå av en slump och sedan sprida sig i en population genom sexuell selektion.

Det är inte breddgraden som avgör hur stor betydelse sexuell selektion har, utan lokala miljöfaktorer. Alltså finns färgglada djur både i tropiska och tempererade områden.

- God sikt är den viktigaste förutsättningen för att färgglada djur ska utvecklas, säger Magnus Enquist, professor i etologi vid Stockholms universitet.

Därför är korallrev ofta överväldigande färgglada. Men i en flod på samma breddgrad ser fiskarna ut ungefär som svenska mörtar. Samtidigt är den svenska fisken blågylta, som förekommer i klart vatten längs västkusten, lika dekorativ som en korallrevsfisk.

Enligt Anna Qvarnström, docent i zooekologi vid Uppsala universitet, kan regnskogens täta trädkronor också vara en betydelsefull miljöfaktor. Ljuset i regnskogen blir nämligen så svagt att fåglarna måste vara färgglada för att deras artfränder ska kunna se dem.

Bent Christensen, lektor i tropisk ekologi vid Umeå universitet, tror att även istiden kan spela in. I tropikerna har klimatet varit stabilt länge. Där har sexuell selektion kunnat verka ostört under lång tid, med extra färgglada djur som följd.

- Om 70 miljoner år kanske våra fåglar är lika färgglada som tropikernas, säger han.

Undrar du något? Fråga F&F!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Hej!Vi har en felkälla i alla analyser som sker, nämligen att vi tror att det intryck verkligheten ger oss är universellt. Vad jag förstår är vårt färgseende nästan unikt bland däggdjuren. Fåglar ser t.ex. inte som vi. De, liksom insekter, ser färger som vi inte ser. Undulater kan visst inte se skillnad på sin egen blå variant och den gula. Det är en annan färg de ser.Problemet för oss är att vi inte kan föreställa oss den. Vi har inte fantasi nog. Apor kan förresten lära sig en viss melodi, tills man ändrar tonart. Kan vi därav förstå hur en apa hör? Knappast. Men vi anar att de har absolut gehör.Färgrikedom kan betyda olika saker men vi måste förstå att vi har ett begränsat "synfält".Det förekommer mycket färggranna fiskar på mycket djupa, totalmörka vatten. Förmodligen för att färger där inte spelar någon roll. Men kanske den bästa förklaringen är att de inte behöver "klä sig" för människan. Det är helt enkelt inte någon mening med att vi får se denna prakt. Och så är det naturligtvis med mycket vackert vi ser - och hör. Vi tillskriver saker mening. Vad är "meningen" med en vacker solnedgång?Vissa mönster har naturligtvis mening. Signal för goda gener nämndes i artikeln. Men återigen kan det vara missförstånd. Fåglar ser som sagt andra färger. Hos hanänder kanske den kamouflagetecknade honan lyser med enastående prakt. Vi vet inte. Vi kan inte föreställa oss hur det skulle se ut.Orsakerna till olika teckningar och färger kan sägas vara tre: 1. att locka (en partner eller ett byte), 2. att överleva (jag är giftig, kamouflage), 3. att det spelar ingen roll (då djur med människoseende är varken ätliga eller skadliga).Till sist: Det är inte färgen som kostar. Däremot den speciella designen. Och den kan t.ex. vara i form av en brungråmurrig fjäderdräkt som kan ha tagit mycket tid på sig att utvecklas. Den kanske var mycket färgglad för länge sedan.

Lol