Annons

Stöd för sen strokevård

Att använda propplösande medicin vid akut stroke fungerar även efter mer än tre timmar.

Årligen drabbas 30 000 svenskar av stroke, när en blodpropp fastnat i något av hjärnans kärl. Tidigare har man trott att det bara är säkert att ge propplösande behandling, så kallad trombolys, under de tre första timmarna som gått sedan stroken. Nu visar två studier att det är både säkert och effektivt att ge denna behandling upp till 4,5 timmar efteråt.

Den första studien visade att det inte gav någon negativ effekt att utsträcka behandlingstiden 90 extra minuter efter stroken. I den andra studien ingick drygt 800 patienter där hälften fick medicin i tidsspannet mellan 3 och 4,5 timmar och resten placebo, det vill säga verkningslös medicin. Drygt 52 procent i gruppen som fick läkemedel var återställda efter tre månader, jämfört med 45 procent i placebogruppen. De två studierna publiceras i tidskrifterna Lancet och New England Journal of Medicine, och i båda fallen har Nils Wahlgren, överläkare och professor i neurologi vid Karolinska Institutet, deltagit i ledningen av arbetet.

- I dag är rekommendationen att bara ge trombolys de första tre timmarna, men resultaten talar starkt för att utöka den tiden. En större grupp patienter kommer då att kunna klara sig själva i vardagen efter sin stroke, säger han.

Hans forskargrupp ska nu börja utvärdera en kompletterande behandling, eftersom ungefär en tredjedel av patienterna inte hjälps av trombolysbehandling. Den nya metoden innebär att läkaren använder ett korkskruvsliknande instrument för att dra ut särskilt stora och svårlösliga proppar ur blodkärlet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar