Annons

Allt fler bakterier tål antibiotika

Vårdslös behandling med antibiotika ökar resistensutvecklingen. I ett förslag till regeringen vill svenska experter skapa en nationell databas för att snabbt kunna spåra upp nya resistenta bakterier.

Annons

Sedan penicillinet togs fram för 65 år sedan har antibiotika revolutionerat behandlingen av infektionssjukdomar. Men i takt med att allt fler bakterier blir motståndskraftiga riskerar vi att hamna i samma situation som rådde innan det fanns antibiotika.

Det är framför allt en överdriven användning som leder till resistens. I en sammanställning, Swedres 2007, gjord av Smittskyddsinstitutet och Samarbetet mot antibiotikaresistens (Strama), framkommer att mer än vart tredje svenskt förskolebarn fick antibiotika förra året. Motsvarande andel för hela befolkningen är 25 procent. Allra mest antibiotika använder människor i Stockholms län, med 485 recept per tusen invånare och år.

Smygande resistensutveckling

En positiv trend i Sverige är den minskade användningen av så kallade kinoloner, ett slags antibiotika som kan användas mot många olika bakterier. Det är denna typ av bredspektrumantibiotika som starkast driver på resistensutvecklingen. Men även om användningen minskar, är i dag cirka 13 procent av bakterierna resistenta mot kinoloner.

Tuberkulos är utan antibiotika en dödlig sjukdom. I Sverige konstaterades förra året knappt 500 fall, och i drygt 4 procent av dessa visade sig bakterierna vara resistenta mot minst två olika slags antibiotika.

Under första halvåret 2008 rapporterades också knappt 580 nya fall av meticillinresistenta stafylokocker, MRSA. Det är en ökning med 5 procent sedan motsvarande period året före. När det gäller vankomycinresistenta enterokocker har ökningen under samma tid varit dramatisk, med 25 gånger fler fall!

Antibiotikaresistens är inte ett problem som respekterar nationsgränser, och i Europa skiljer sig olika länders antibiotikaanvändning åt. I Frankrike använder invånarna mest antibiotika, och enligt projektet European Survilliance of Antimicrobal Convention säljs här tre gånger så mycket antibiotika som i Nederländerna, som har Europas lägsta förbrukning.

Slarvig användning inom äldrevården

Att bakterier kan bli motståndskraftiga mot antibiotika beror till stor del på att medlen används felaktigt inom vården. I en inventering som Socialstyrelsen gjort visade sig bara hälften av landets vårdcentraler ha tillgång till stöd från infektionsläkare. Både i primärvården och på sjukhusen saknas ofta riktlinjer för vilka prover som bör tas och vilka antibiotika som bör ges vid olika typer av infektioner. Patienterna riskerar då att antingen få fel slags antibiotika eller att behandlas i onödan. Särskilt illa ställt är det på äldreboenden, där läkarna ofta ställer diagnos och ordinerar antibiotika per telefon.

"Ingen skulle acceptera att andra behandlingsmetoder sattes in på samma svaga underlag som man i dag ger antibiotika", säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i en kommentar till studien.

Förslag om nationell databas

Nya former av resistens registreras inte, och resistensproblem vid vanliga men icke-allvarliga infektioner, som urinvägsinfektion, upptäcks ofta sent eller inte alls.

I ett gemensamt förslag till regeringen föreslår därför Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Strama och Sveriges kommuner och landsting att staten inrättar ett nytt nationellt system för att övervaka utvecklingen av resistens. Där ska data dagligen hämtas från lokala och regionala laboratorier och samlas i en riksomfattande databas.

Parallellt med att man försöker övervaka och begränsa användningen pågår forskning. Amerikanska och tyska forskare skrev nyligen i tidskriften Cell att de tagit fram en ny typ av antibiotika från ämnen som jordbakterier normalt använder för att döda andra bakterier. Dessa bör inom några år kunna användas mot tuberkulos som är resistent mot alla i dag tillgängliga antibiotika. Men, skriver forskarna, även nya antibiotika måste användas på ett ansvarsfullt sätt för att hindra att bakterier blir resistenta.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

7

Kommentarer

Hur kan vi undvika antibiotikaanvändningen inom tandvården?

Starta statlig forskning på antibiotika, då det tydligen inte är lönsamt för läkemedels bolagen att ta fram nya.

Nu hoppas läkare tydligen att allt ska gå över av sig självt, har kronisk sinuit som tydligen gick ned i lungan, och har haft ont ca 8år till nu efter en operation, som tydligen bara var delvis, fick antibiotika i ca 30 dar, efter 14 dar så släppte det i lungan.
En lung(bronk) värk som blivit kallad bensmärta två gånger.

Så antibiotika är bra och bör tas fram snarast fler utav. men som sagt då läkemedels bolagen inte har råd så....

l-hs

Att vi mäniskor får en helt ny stam av "Superbakterier"ger rysningar värre än filmen "Hannibal".På 50 och 60-talet gjordes det flera SF filmer om ämnet,att det skulle vara vi själva som orsakar det pga överanvändning av antibiotika har ju diskuterats säkert i 10 år och framtiden är skrämmande.Senaste influensan som skapade en,som jag ser det, apokalyptisk hysteri, då massorna ;måste vacinera sej;då vänder man till dom redan har gott skydd 40+arna helt kasst, dom över-levde den fruktade hong-kong-influensan,och gav bra imunitet.Att människor dör i samband med epidemier är ju naturligt, för det andra sjukdommar som bidrar,och jornalister som lider av svår nyhetstorka.

Lite nyfiken på hur du hittar samband mellan antibiotikaresistens och vaccination.

Sverige är knappast den största boven i dramat, det finns länder i Europa där antibiotika inte ens är receptbelagt och kan köpas i livsmedelsaffären och används för allt möjligt pga okunskap.

Att det går att köpa antibiotika rakt över disk är inte bra, tänkte själv beställa Makrolider för uppemot 3 månader via utlands-doktor men då jag inte vet exakt vilka makrolider som ännu är verksamma och vilken möjlig kombination som behövs (olika från land till land),

så vågade jag inte då jag läst att Makrolider är bra men att bakterierna lätt blir resistenta mot dem.

se själva hur många olika bakterier och olika antibiotika slag och kombinationer det finns

http://www.hanberger.nu/Antibiotikalathund.pdf¨

Fick i Sverige senast Doxyferm som är Tetracykliner i 4-5 veckor, och vet att det är rätt spår med antibtiotika för mig, då lungvärk släppte (har skrivit ett inlägg ovan om det)
som beror troligen på fjärrsymptom till kronisk sinuit, och även snoken började lättas upp och rinna ,
men det är allt tillbaka nu och då jag läst att makrolider i långtids kur kan användas i vissa fall och då jag "nyligen" opererade mig så hoppas jag ju på detta,
då det tar på tex anaeroba bakterier (bakterier som lever utan luft) mm, men det finns gram positiva, gram negativa, baktalas producerade? etc så man vill ju ha en riktig hästkur som tar det man kan misstänka då man inte har så många chanser .

Jag har även läst att dessa kurer ställde om i kroppen upp till tre år ur resistens synpunkt. så rakt över disk låter väldigt farligt, plus att visa har tex fotsenas avbrott mm som möjlig biverkning.

Så mera forskning för att ta fram flera antibiotika då bakterier kan ställa till livslångt helvete för folk, men det kanske är lönsammare att sälja värktabletter så det får gärna vara statlig forskning

http://www.hanberger.nu/Antibiotikalathund.pdf

Kopia på länk då det kom en prick med fel som bryter länken