Annons

Träegenskaper mäts på rot

Annons

Nu går det att förutsäga en träbalks hållfasthet eller dess risk för skevhet redan innan tallen fällts. Det gör det möjligt att spara tid och pengar genom att skörda just de träd som passar ändamålet bäst.

- Den sortering som sker i dag är i princip efter grovt eller klent virke, samt kvistegenskaper. Det säger nästan ingenting om vilka materialegenskaper virket har, säger Daniel Eriksson, doktor i skogshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Han visar hur lättillgängliga egenskaper hos tall kan användas för att skatta viktiga materialegenskaper. Flera faktorer har mätts, bland annat med hjälp av närinfraröd spektroskopi.

- Jag gjorde mätningarna i ett labb, men de skulle kunna göras i skogen, säger han.

Läs avhandlingen

2009-01-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.