Annons

Varifrån kommer de inflyttade?

Ljugarn eller Sannahed – det är frågan.

I ett litet gårdshus på Kungsholmen i Stockholm bebos de fyra lägenheterna av personer som samtliga råkar ha flyttat dit från antingen Ljugarn på Gotland eller Sannahed i Närke - ett förhållande som brukar leda till munterhet bland utomstående.

För att kunna utforma en trevlig väggmålning i gårdshusets entré med motiv från just Ljugarn och Sannahed har hyresvärden nu beslutat att ta reda på hur de boende fördelar sig på de två ursprungsorterna.

Vicevärden Staffan, boende i gathuset, får i uppdrag att fråga hyresgästerna. Dessa får höra talas om undersökningen och beslutar sig för att skoja med honom. Alla från Ljugarn får i uppgift att ljuga och alla från Sannahed att tala sanning, och dessutom att gärna svara lite dunkelt.

Staffan får av en tillfällighet reda på skämtet, men bestämmer sig för att försöka fullgöra uppdraget ändå. Han ringer först på hos lägenheten på bottenvåningen, där det bor ett gift par, och frågar:

– Vem av er, om någon, kommer från Ljugarn och vem, om någon, från Sannahed?

Mannen som öppnat dörren svarar vänligt:

– Både jag och min hustru kommer från Ljugarn.

1. Vad vet Staffan nu om makarnas ursprungsorter?

En trappa upp, i nästa lägenhet där det bor två kvinnor, öppnar en av dem dörren. Staffan frågar:

– Har ni båda flyttat hit från Ljugarn?

Den tillfrågade ler och svarar:

– Åtminstone en av oss har det.

2. Varifrån kommer de boende i denna lägenhet?

I den tredje lägenheten får Staffan ett kryptiskt svar av maken:

– Min hustru och jag bodde tidigare på samma ort. Vi är antingen båda från Ljugarn eller båda från Sannahed.

3. Vad kan Staffan dra för slutsatser av dessa besked?

På tre trappor bor en ensamstående man. Staffan funderar länge över hur han bör fråga för att kunna avgöra ursprungsorten via ett ja eller nej som svar.

4. Finns det någon ja/nej-fråga som Staffan kan ställa för att ta reda på singelmannens ursprungsort?